In bài này
Chuyên mục: Xã hội

Sáng 18-3, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Viễn thông Đà Nẵng (VNPT) ký kết thỏa thuận hợp tác về việc ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi thành phố giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2021, hai bên thống nhất triển khai phần mềm quản lý văn bản điện tử trong công tác văn phòng của Thành Đoàn và liên thông với hệ thống quản lý văn bản điện tử Tập đoàn VNPT đang cung cấp cho Trung ương Đoàn; khảo sát, lên phương án thực hiện công tác thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cuộc thi tìm hiểu khác qua app mobile; triển khai thực hiện phần mềm nghiệp vụ quản lý công tác Đoàn; xây dựng phần mềm số hóa thông tin bia mộ liệt sĩ và các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố; xây dựng chính sách hợp tác hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh qua dịch vụ MyEnglish; nâng cao chất lượng website và hệ thống mạng nội bộ của Thành Đoàn.

THANH TÌNH

theo https://baodanang.vn/channel/5399/202103/ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-cong-tac-doan-3878179/