In bài này
Chuyên mục: Giới thiệu sách


joyjoy

Joyful English - Easy conversation for daily life

Ai bảo giao tiếp tiếng Anh là khó?

Merry Wilson

Cuốn sách cung cấp 16 bài học chủ điểm là kiến thức về những chủ đề giao tiếp thông dụng nhất trong cuộc sống hàng ngày...

Hà Nội : Hồng Đức ; Công ty Sách Mcbooks, 2019 .-292tr ; minh họa, tranh vẽ

Kí hiệu kho : M.122891, M.122892, VV.079324