In bài này
Chuyên mục: Giới thiệu sách

 

vvvv
Phương pháp phê bình điện ảnh
Trần Luân Kim
Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020 .-260tr ; 20cm
Tác phẩm đạt giải nhì giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh 2012-2017
Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề cơ bản về chế tác phim truyện, phương pháp và nội dung phê bình phim truyện, thực hành phê bình phim truyện, những bài phê bình phim
Kí hiệu kho : M.127980-M.127981, VV.081270