codientucodientu
Sổ tay cơ điện tử
Nguyễn Văn Khang (chủ biên),...[và những người khác]
Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung
Hà Nội : Giáo dục ,2020 .-507tr ; 24cm
Cuốn sách trình bày nội dung cơ bản về cơ điện tử: Phép tính ma trận, véctơ và tenxơ hạng hai; điện tử tương tự; điện tử số; điện tử công suất; động lực học nhiều vật; lý thuyết điều khiển; cảm biến và chuyển đổi tín hiệu đo...
Kí hiệu kho : M.129180-M.129181, VL.018538