caccac
Các chòm sao - Toàn cảnh về bầu trời đêm
Đặng Vũ Tuấn Sơn (chủ biên),...[và những người khác]
Hà Nội : Thanh niên , 2020 .-296tr ; 24cm
Cuốn sách t
Tìm hiểu bầu trời và các chòm sao, các quy ước về bầu trời, các chòm sao hoàng đạo, chiêm tinh học . Những chòm sao hiện đại, các chòm sao cổ, chuyển động của bầu trời và hướng dẫn cơ bản về quan sát
Kí hiệu kho : M.125569-M.125570, VL.017790