Đây là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) thành phố về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (trái) chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa-Thể thao thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (trái) chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa-Thể thao thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Sở VH&TT thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả hoạt động của Sở VH&TT, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Tuy nhiên, sở cần nghiêm túc nhìn nhận sự phát triển của văn hóa chưa tương xứng với kinh tế; thể thao thành tích cao và thể thao phong trào chưa xứng với tiềm năng của thành phố.

Nhằm tạo điều kiện cho văn hóa, thể thao Đà Nẵng phát triển xứng tầm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng ủy Sở VH&TT rà soát các văn bản, chỉ thị, đề án của thành phố liên quan đến văn hóa, thể thao; trên cơ sở đó tham mưu lãnh đạo thành phố điều chỉnh, chỉ đạo triển khai phù hợp, kịp thời.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị Sở VH&TT tập trung triển khai các dự án trùng tu, tôn tạo thành Điện Hải giai đoạn 2, dự án Công viên 29-3, Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2, Bảo tàng Đà Nẵng 42 Bạch Đằng...; tạo sản phẩm mới về văn hóa, tổ chức đăng cai các sự kiện văn hóa mang tầm khu vực và thế giới. Đối với lĩnh vực thể thao, cần xây dựng đề án đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế phát triển lĩnh vực thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng.

“Đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cần chú trọng đến 3 tiêu chí: bản sắc thành phố, xuất phát từ nhu cầu của người dân và phải được khai thác trở thành sản phẩm du lịch”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Đảng ủy Sở VH&TT phát huy những mặt đạt được trên lĩnh vực văn hóa, văn minh, đô thị, tiếp tục quan tâm truyền dạy nghệ thuật truyền thống và nghề truyền thống; chấn chỉnh công tác quản lý văn hóa đối với loại hình dịch vụ; bình xét danh hiệu văn hóa… Đồng thời đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND thành phố) tái giám sát, hậu giám sát công tác xây dựng đầu tư thiết chế văn hóa để có những góp ý kịp thời. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH&TT thành phố Phạm Tấn Xử báo cáo một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2020 và quý 1 năm 2021. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Sở VH&TT còn chỉ đạo đầu tư, hoàn thiện các dự án văn hóa, thể thao, từng bước đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và tập luyện của người dân. Ông Phạm Tấn Xử cũng đề nghị Thường trực Thành ủy, UBND thành phố xem xét, chỉ đạo quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao xứng tầm với vị thế của thành phố.

NGỌC HÀ - NGỌC PHÚ

theo https://baodanang.vn/channel/5414/202104/xay-dung-van-hoa-the-thao-da-nang-xung-tam-3879573/