ttTòa án linh hồn

Cái ác được sản sinh sẽ sản sinh ra cái ác khác : Tiểu thuyết trinh thám
Donato Carrisi ; Người dịch: Phạm Bích Ngọc
Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2020 .-535tr ; 24cm
Kí hiệu kho : M.127395-M.127396, VL.018087