In bài này
Chuyên mục: Sách mới

xaydungndxaydungndGiáo trình Xây dựng nền đường
Trần Trung Hiếu (chủ biên), Phạm Thanh Hiếu, Vũ Thành Long
Cuốn sách trình bày các vấn đề chung về xây dựng nền đường ô tô; công tác chuẩn bị xây dựng nền đường; đầm nén đất nền đường; thi công nền đường bằng cơ giới và bằng phương pháp nổ mìn; xây dựng nền đường đắp trên đất yếu; thi công nền đường cải tạo và nâng cấp; xây dựng các công trình nền đường; công tác hoàn thiện, gia cố mái ta luy và kiểm tra, nghiệm thu nền đường; lập kế hoạch và tổ chức thi công nền đường ô tô
Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020 .-337tr ; 24cm
Kí hiệu kho : M.128151-M.128152, VL.018290