ĐNO - Sáng 27-4, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15-12-2000 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn", Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội Nông dân các cấp của thành phố vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với nông nghiệp đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (  ) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ( ) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vai trò Hội Nông dân các cấp của thành phố trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cấp hội nông dân; chú trọng quy hoạch đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Trong đó đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố triển khai các văn bản mới thay thế cho Chỉ thị số 59-CT/TW và các văn bản liên quan; tập trung xây dựng tổ chức hội và lực lượng nông dân, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; triển khai tốt Quy chế thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong điều kiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thành phố.

Đặc biệt, trong phát triển nông nghiệp, các cấp Hội Nông dân thành phố tập trung vận động hội viên, nông dân tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ, gắn với nông nghiệp đô thị; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang.

Hội Nông dân thành phố cần hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên nông dân trở thành chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân khôi phục sản xuất, chọn giống cây, con vật nuôi; đẩy mạnh dạy nghề, khai thác các nguồn vốn và quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân hiệu quả.

Các cấp hội tiếp tục vận động hộ dân không để phát sinh, tái diễn hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản tự phát trên sông, biển; phối hợp đề xuất các ngành chức năng tạo điều kiện cho người dân sớm được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi ngành nghề.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố hàng năm tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện có để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với thực tiễn; tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp để huy động tiềm năng của nông dân phục vụ quá trình phát triển địa phương; hỗ trợ các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công đối với 3 vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sớm ổn định cơ sở hạ tầng…

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân về nông nghiệp, nông thôn chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy Đảng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; hệ thống tổ chức Hội Nông dân các cấp được củng cố, kiện toàn, phương thức hoạt động của các cấp hội được đổi mới; chính quyền các cấp rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cụ thể hóa triển khai các chính sách, đề án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Hội Nông dân các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi ngành nghề cho nông dân trong quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế biển; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa.

Tại hội nghị, 12 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 2 bên trái) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚTrưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 2 bên trái) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 2, trái sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202204/to-chuc-phun-lua-phun-nuoc-tren-cau-rong-trong-nhung-ngay-nghi-bu-le-30-4-va-1-5-3911753/