In bài này
Chuyên mục: Chính trị

Sáng 21-5, Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

 Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố thuộc hệ thống VUSTA và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Danh hiệu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Danh hiệu
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" và Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho GS.TS Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Buổi lễ tôn vinh 106 trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu, trong đó có 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 thạc sĩ, 18 cử nhân và tương đương; 2 Anh hùng Lao động; 16 nữ, 90 nam. Những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trong hệ thống VUSTA từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị; được xã hội công nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống VUSTA giới thiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Ngay từ khi đất nước mới giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học công nghệ là quốc sách. Đại hội XIII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam chính là hạt nhân của tiến trình này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Danh hiệu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Danh hiệu
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" và Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu là một hình thức có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, đồng thời khích lệ, ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói riêng. Đặc biệt năm nay, với cách làm khách quan, khoa học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chọn được 106 trí thức khoa học tiêu biểu, trong đó có nhiều nhà khoa học lớn tuổi có nhiều cống hiến lớn lao và nhiều nhà khoa học là nữ, trẻ đã có nhiều đóng góp cho Tổ quốc. Danh hiệu Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người được tôn vinh và gia đình, mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với các Liên hiệp hội và các hội thành viên để tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nước nhà, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, củng cố vững chắc nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước cũng biểu dương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong gần 40 năm qua đã tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình tư tưởng chính trị, giữ vững quốc phòng- an ninh. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp được hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức khoa học và công nghệ, chiếm 32,5 % đội ngũ trí thức cả nước; nhiều nhà khoa học đã được vinh danh là Anh hùng lao động. Đội ngũ hội viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong cả nước đã góp phần quan trọng tạo nên năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam. Năm 2021, Việt Nam duy trì vị trí Top 45 quốc gia đổi mới sáng tạo dẫn đầu toàn cầu, là quốc gia có vị trí dẫn đầu về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong số các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp được xếp hạng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Danh hiệu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Danh hiệu
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và TS Khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" và Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ghi nhận những thành tựu đạt được, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế như năng lực và trình độ công nghệ của nền kinh tế còn thấp, công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao; công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hiệu quả còn hạn chế, mô hình tăng trưởng chưa được dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp, vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài.

Đề cập cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra cơ hội để nước ta rút ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển, Chủ tịch nước nhấn mạnh vị thế và yêu cầu của đất nước đang đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nước nhà hãy miệt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình. Với vai trò là tổ chức đại diện cho trí thức khoa học công nghệ, là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, Liên các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách về tài chính, điều kiện làm việc, đãi ngộ… cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ; kết nối tốt hơn các nhà khoa học, xây dựng khối đại đoàn kết để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành quan tâm cụ thể hơn để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các nhà khoa học có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của địa phương.

Khẳng định “nhiệt huyết thiếu đi tri thức là lửa thiếu đi ánh sáng”, giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của tri thức, Chủ tịch nước mong muốn thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao tặng biểu trưng Danh hiệu Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu cho 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu.

Theo TTXVN

;
;
.
.

ẢNH VÀ VIDEO

Đại biểu dự Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhĐại biểu dự Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu dự Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐỌC NHIỀU

 • Đầu tư 227 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư Làng Đại học Đà Nẵng

  Đầu tư 227 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư Làng Đại học Đà Nẵng

  .
 • Phát triển quận Hải Châu trở thành đô thị hiện đại

  Phát triển quận Hải Châu trở thành đô thị hiện đại

  .
 • Quy hoạch đô thị phải lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm

  Quy hoạch đô thị phải lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm

  .
 • Một học sinh bị mất tích khi tắm biển Nam Ô

  Một học sinh bị mất tích khi tắm biển Nam Ô

  .
 • Đề thi Hóa học 'quảng cáo' rượu Làng Vân, phụ huynh bức xúc

  Đề thi Hóa học 'quảng cáo' rượu Làng Vân, phụ huynh bức xúc

  .
 • Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt 81,15%

  Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt 81,15%

  .
 • Bất cập ở tổ dân phố có hơn 900 hộ dân

  Bất cập ở tổ dân phố có hơn 900 hộ dân

  .
 • 28 cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh quốc tế

  28 cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh quốc tế

  .
 • Gần 1.300 vận động viên tham gia Hội thao Cán bộ, viên chức, lao động thành phố năm 2022

  Gần 1.300 vận động viên tham gia Hội thao Cán bộ, viên chức, lao động thành phố năm 2022

  .
 • Kỳ vọng phát triển đầu tư từ Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2022

  Kỳ vọng phát triển đầu tư từ Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2022

  .
Bóng đá nam và nữ cùng giành huy chương vàng SEA Games 31: Tự hào Việt Nam!Bóng đá nam và nữ cùng giành huy chương vàng SEA Games 31: Tự hào Việt Nam!

Bóng đá nam và nữ cùng giành huy chương vàng SEA Games 31: Tự hào Việt Nam!

Chú trọng phát triển Đảng trong hội viên nông dânChú trọng phát triển Đảng trong hội viên nông dân

Chú trọng phát triển Đảng trong hội viên nông dân

Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng môn bóng đá SEA Games 31Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng môn bóng đá SEA Games 31

Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng môn bóng đá SEA Games 31

Vì bữa ăn sạchVì bữa ăn sạch

Vì bữa ăn sạch

Phát triển chợ truyền thống thành điểm đến du lịchPhát triển chợ truyền thống thành điểm đến du lịch

Phát triển chợ truyền thống thành điểm đến du lịch

.
.
CÁC TIN KHÁC
.
.
.
.

Chủ tịch UBND thành phố thưởng nóng Công an thành phố 150 triệu đồng

Thứ Bảy, 21/05/2022, 10:14 [GMT+7]
.
.

ĐNO - Sáng 21-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương và thưởng nóng Công an thành phố số tiền 150 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, triệt xoá đường dây ma tuý từ nước ngoài chuyển về qua đường hàng không và làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng số tiền 100 triệu đồng cho các đơn vị tham gia điều tra triệt phá đường dây chuyền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về địa bàn thành phố. Ảnh: LÊ HÙNGChủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng số tiền 100 triệu đồng cho các đơn vị tham gia điều tra triệt phá đường dây chuyền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về địa bàn thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng cho các đơn vị tham gia điều tra triệt phá đường dây chuyền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về địa bàn thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương và đánh giá cao thành tích của các lực lượng thuộc Công an thành phố trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian qua. Đồng thời đề nghị Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

“Qua các vụ án gần đây cho thấy, tội phạm đã tinh vi, biến tướng và manh động hơn. Chúng lợi dụng các kẻ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi. Công an thành phố cần chủ động hơn nữa, xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn ngừa từ xa, từ sớm các loại tội phạm để bảo đảm an ninh, an toàn cho thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 13-5, Công an thành phố phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp 2 đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không từ Cộng hòa Liên bang Đức về Đà Nẵng, thu giữ tổng cộng 8.500 viên thuốc lắc (có trọng lượng 3,35 kg), 50 viên hồng phiến, 50 gam ketamine, 10 gam ma túy đá, 1 khẩu súng rulo bắn đạn su và 56 viên đạn su.

Đây là vụ án xuyên quốc gia có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục phối hợp, làm rõ các đầu mối khác liên quan đến vụ án trên địa bàn toàn quốc.

Đến ngày 19-5, Công an thành phố tiếp tục phá đường dây chuyên tổ chức nhập cảnh trái phép cho nước ngoài, bắt khẩn cấp 1 đối tượng và tạm giữ 7 đối tượng người nước ngoài. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng thêm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng số tiền 50 triệu đồng các đơn vị đã có thành tích điều tra, làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: LÊ HÙNGChủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng số tiền 50 triệu đồng các đơn vị đã có thành tích điều tra, làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích điều tra, làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/chu-tich-nuoc-thuc-day-doi-ngu-tri-thuc-khoa-hoc-viet-nam-ngay-cang-lon-manh-3913590/