ehdtdehdtdBiến bất kỳ ai thành khách hàng = Get clients now!
Chương trình marketing 28 ngày cho chuyên gia, tư vấn & huấn luyện viên
C. J. Hayden : Người dịch: Hoàng Ngọc Bích. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công Thương Công ty Sách Alpha, 2020
283tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Trình bày hướng vào hàng loạt thủ thuật, công cụ và chiến lược dễ sử dụng, phù hợp với mọi hình thức kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp cùng chương trình 28 ngày duy nhất đã được kiểm nghiệm để khoanh vùng, định vị, thu hút và giữ chân khách hàng
Kí hiệu kho: VL.018245, M.129194-M.129195