ehdtdehdtdCon cái tự giác cha mẹ yên tâm : 7 bí kíp dạy con tự quản lý bản thân
Ngô Cam Lâm, Đặng Tiểu Ba ; Người dịch: Phạm Thuỳ Linh. - Tái bản lần thứ 1
Hà Nội : Lao động Xã hội Công ty xuất bản và dữ liệu ETS, 2021. - 307tr. ; 23cm
Những phương pháp giáo dục giúp cha mẹ nuôi dạy con cái tự lập, tự giác, để trẻ phát triển năng lực tự quản lý bản thân
Kí hiệu kho: M.130802-M.130803, VL.018870