ehdtdehdtdNghĩ giàu và làm giàu = Think and grow rick : a black choice : Sự lựa chọn của người da màu
Dennis Kimbro, Napoleon Hill ; Người dịch: Hoàng Long
Hà Nội : Dân Trí, 2020. - 523tr. ; 15cm. - (Tủ sách Bí quyết để thành công)
Giải mã bí mật thành công ẩn chứa bên trong cuộc đời của những người da màu và vô số người Mỹ da màu khác, đồng thời tiết lộ cách bạn có thể sử dụng những bí mật đó để biến giất mơ thành sự thật
Kí hiệu kho: M.128731-M.128732, VV.081502