ehdtdehdtdHiểu bản thân, quên bản thân : Chấp nhận nghịch lí, cải biến cuộc đời
Marc Lesser ; Người dịch: Hải Thương
Hà Nội, 2020: Thanh niên. - 331tr. : hình vẽ ; 21cm
Đúc kết những nghịch lý của cuộc sống thành 5 kỹ năng sống còn gồm: tri ngã và vô ngã; tự tin và nghi ngờ; đấu tranh và chấp nhận; cảm xúc và vững tâm bình thản; phục vụ bản thân và phục vụ cộng đồng. Hướng dẫn bạn trau dồi những kỹ năng cảm xúc, thấu hiểu bản thân và biết cách tận dụng 5 nghịch lý trên nhằm đạt được sự tự do, thoả mãn và thành công
Kí hiệu kho: M.128741-M.128742, VV.081507