ehdtdehdtdQuái kiệt làm điều khác biệt = Dare to be different and grow rich
Bí quyết thành công của Steve Jobs, Jack Ma, Warren Buffett, Michael Dell, Madonna... và những nhân vật "triệu người có một"
Rainer Zitelmann ; Người dịch: Duy Minh. - Hà Nội : Thế giới Công ty sách Alpha, 2020. - 319tr. ; 24cm
Đưa ra các câu chuyện về doanh nhân, nhà đầu tư, vận động viên và nghệ sĩ thành công; những khó khăn mà họ phải đối mặt trên con đường sự nghiệp và cách học làm chủ chúng; nắm được bí quyết giúp thành công ngay khi chuyển từ việc chỉ nghiên cứu các quy tắc và khuôn mẫu sang bắt đầu áp dụng chúng vào cuộc sống của chính mình
Kí hiệu kho: M.131035-M.131036, VL.018943