ehdtdehdtdPhá đảo thế giới ảo = The teen's guide to social media..and mobile devices
Bí kíp sống tuổi teen trong một thế giới không an toàn / Jonathan McKee; Người dịch: Minh Đạt
Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 311tr. : tranh vẽ ; 21cm
Giới thiệu 21 bí kíp phá đảo cùng những ví dụ thực tế giúp các bạn teen và các vị phụ huynh hiểu được những lợi ích, tác hại của mạng xã hội và đề ra cẩm nang hướng dẫn các bạn trẻ cùng các bậc phụ huynh giữ an toàn trong môi trường nhiều thách thức này
Kí hiệu kho: M.128517-M.128518, VV.081427