Nhân dịp tỉnh Kon Tum tổ chức sự kiện lớn kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đắc Tô – Tân Cảnh.

Liên Chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên tham gia, hỗ trợ triển khai tại Thư viện tỉnh Kon Tum tổ chức các sự kiện sau:

- Tổ chức đợt triển lãm tài liệu lịch sử: Chiến thắng Đắc Tô – Tân Cảnh và chiến thắng Tây Nguyên – Mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975.

- Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: “Chiến thắng Đắc Tô – Tân Cảnh”.

           

           Vụ Thư viện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum phối hợp:

- Tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Ý nghĩa chiến thắng Đắc Tô – Tân Cảnh và chiến thắng Tây Nguyên đối với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - 1975”.

   * Địa điểm: Tại Thư viện tỉnh Kon Tum

   * Thời gian: Từ ngày 18/04/2012