Sau một thời gian thử nghiệm Thư viện Kiên Giang đã khai trương trang thông tin thư viện tại địa chỉ Http://thuvienkiengiang.vn.

Với Trang thông tin này bạn đọc trên cả nước có thể truy cập và tìm hiểu về Thư viện Kiên Giang. Bên canh đó bạn đọc có thể tìm hiểu về lịch sử hình thành, chức năng và nhiệm vụ, truy tìm dữ liệu...