Từ ngày 24/4/2013 đến ngày 4/5/2013, Thư viện tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng các Module phần mềm quản trị Thư viện điện tử Ilib4.0 & Ilibme cho CBVC Thư viện tỉnh Gia Lai và nhân viên thư viện thị xã Ayun Pa.

 

          Đợt tập huấn lần này nhằm hệ thống lại các tính năng của phần mềm quản lý thư viện, đồng thời triển khai một số chức năng mới trong phần mềm Ilib4.0, IlibMe và DLIB; trang bị thêm kiến thức cho tất cả các cán bộ viên chức thư viện tỉnh và thư viện cấp huyện, đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn của từng cán bộ nói riêng và hoạt động của toàn mạng lưới Thư viện công cộng nói chung.

        Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được tiếp thu lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy tính qua tất cả các module Bổ sung, biên mục sách mới và xuất bản phẩm định kỳ; Quản lý bạn đọc; Quản lý lưu thông; Hướng dẫn tra cứu OPAC, Upload dữ liệu số….

                                                                                                                  Tin, ảnh: T. Tùng (thư viện gia lai)