In bài này
Chuyên mục: Thư viện công cộng

Sáng ngày 27/06/2015, tại Thư viện quận Sơn Trà đã tổ chức “Hội nghị bạn đọc Thư viện năm 2015” với mong muốn được trao đổi trực tiếp và lắng nghe ý kiến của bạn đọc nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian đến.

 

Sáng ngày 27/06/2015, tại Thư viện quận Sơn Trà đã tổ chức “Hội nghị bạn đọc Thư viện năm 2015” với mong muốn được trao đổi trực tiếp và lắng nghe ý kiến của bạn đọc nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian đến.

Đến tham dự Hội nghị có ông Hồ Văn Hảo - Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao quận Sơn Trà; ông Phạm Hồng Thái – Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng và đông đảo bạn đọc của Thư viện.

Trong Hội nghi, đại biểu và bạn đọc Thư viện quận Sơn Trà đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động thư viện 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Tại Hội nghị lần này Thư viện đã tiếp nhận các ý kiến đóng góp chân thành và sâu sắc của bạn đọc Thư viện về tình hình cơ sở vật chất, thành phần kho sách và chất lượng phục vụ bạn đọc của Thư viện quận Sơn Trà. Bên cạnh những đóng góp xây dựng Thư viện, Hội nghị cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi, động viên khích lệ, chia sẻ của bạn đọc đối với cán bộ thủ thư.

Kết thúc Hội nghị, với vài trò là thư viện đầu ngành Ông Phạm Hồng Thái – Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp đã ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp và trên cơ sở đó đưa ra ý kiến chỉ đạo chuyên môn, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới thư viên công cộng trên địa bàn thành phố, cải thiện văn hoá đọc trong cộng đồng.