ĐNO - “Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, kết hợp sức mạnh của người dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của quốc tế, các địa phương để phát triển thành phố. Đồng thời coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực sức chiến đấu tổ chức Đảng…”.

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy chiều 26-6 về tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự buổi làm việc có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, nhất là phòng, chống, kiểm soát Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục những khó khăn để phát huy nội lực, thu hút ngoại lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 119/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng đề nghị thành phố phải bám sát thực tiễn, tôn trọng, lấy thực tiễn làm thước đo, từ đó tổ chức thực hiện tốt và có điều chỉnh linh hoạt trong quá trình điều hành; tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19, trong đó đẩy mạnh tiếp vắc-xin an toàn, khoa học, hiệu quả; làm tốt công tác quy hoạch, trong quy hoạch phải quan tâm đến phát triển văn hóa ngang tầm với với chính trị, kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án, công trình trọng điểm.

Cần tập trung đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đặc biệt phối hợp các cơ quan Trung ương để tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các bản án, thanh tra, kiểm tra trên tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng tháo gỡ bằng cơ chế, chính sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố mạnh dạn tăng cường đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư, trong đó cần tập trung xây dựng cơ chế chính sách để huy động hợp tác công - tư; thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đổi mới sáng tạo, tăng năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt những lĩnh vực có tiềm năng lớn như logistic, kinh tế biển, dịch vụ tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin... Chú trọng hợp tác, liên kết phát triển vùng thực chất, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện kịp thời, hiệu quả các kết luận thanh tra, điều tra và thi hành các bản án về kinh tế, hành chính; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế; tận dụng có hiệu quả cơ hội do các hiệp định thương mại tự do mang lại.

Về xử lý các kiến nghị của Đà Nẵng, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phối hợp, hỗ trợ, giải quyết cho thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Đà Nẵng sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế bất cập để phát triển thành phố nhanh và bền vững như tinh thần của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 7, hàng đầu từ phải sang) cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 7, hàng đầu từ phải sang) cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 7, hàng đầu từ phải sang) cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kinh tế khôi phục và phát triển

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố quan tâm, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 4-1-2022. Với quyết tâm đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố đã có nhiều chuyển biến khả quan và đạt được kết quả tương đối toàn diện.

Đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Thành ủy, ban hành Kết luận số 201-KL/TU về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động số 01-CTr/TU, Chương trình hành động số 08-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các đề án lớn về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc. 

Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, bảo đảm chất lượng quy hoạch Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030.

Đặc biệt, qua 5 tháng triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 02/TB-VPCP, thành phố tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan Trung ương để triển khai thực hiện 19 nội dung và đã hoàn thành 2 nhiệm vụ.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thành phố bám sát chỉ đạo của Trung ương, cùng với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ đề ra, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều khởi sắc.

Tăng trưởng GRDP quý 2 là 12,37%, bình quân 6 tháng đầu năm tăng trưởng 7,23% so với cùng kỳ; xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP của các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 13.356 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 20%; thu hút đầu tư trong nước, phát triển doanh nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Hiện có nhiều nhà đầu tư lớn đang tích cực xúc tiến vào thành phố như Tập đoàn Adani (Ấn Độ), Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ban, ngành Trung ương hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố xử lý quyết liệt 17 kiến nghị đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Thông báo số 02/TB-VPCP, nhất là tạo điều kiện để thành phố Đà Nẵng hoàn thành các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển lâu dài như: Xây dựng cơ chế, chính sách để hình thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực, khu phi thuế quan, trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây nguyên; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, bản án.

Bên cạnh đó, kiến nghị bổ sung một số vấn đề mang tính xây dựng mục tiêu, định hướng và cơ chế chính sách đối với thành phố, trong đó nổi bật là kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành cho ý kiến chỉ đạo để thành phố tiếp thu, hoàn thiện định hướng phát triển lớn trong Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

NGỌC PHÚ

Sáng 18-6, Công đoàn cơ sở khối chính quyền I (thuộc Công đoàn Viên chức thành phố) tổ chức Hội thi “Tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam năm 2022” thu hút 17 đội tham gia với gần 100 thí sinh đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND thành phố - Trưởng Ban tổ chức Hội thi, bà Nguyễn Lê Hoa nhấn mạnh, Hội thi “Tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam năm 2022” được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động hiểu biết về truyền thống, lịch sử chủ quyền và tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam; vai trò, vị trí của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Trường Ban tổ chức Hội thi trao quà lưu niệm cho các đơn vị hỗ trợ và đồng hành cùng Hội thi

"Hội thi cũng là nơi thắp sáng thêm và khơi dậy ngọn lửa của lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền Việt Nam", bà Nguyễn Lê Hoa nói.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Văn Hùng, nhận thức được tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, thời gian qua, Sở đã tham mưu UBND thành phố thống nhất đưa Hội thi vào danh mục hoạt động trong Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 23/5/2022 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại Đà Nẵng năm 2022.


Trưởng ban Tổ chức Hội thi trao quà lưu niệm cho các Công đoàn cơ sở khối chính quyền I

"Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ nghiên cứu để tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự tham gia của tổ chức công đoàn trong các chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: "Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp"; trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, phân loại rác tại nguồn; các hoạt động liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa; bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo;...", Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Văn Hùng chia sẻ.

Tại Hội thi, các thí sinh đã trải qua 2 phần thi, xoay quanh các nội dung về biển, đảo Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển năm 2018.


Các đội dự thi thuyết minh giới thiệu về biển, đảo Việt Nam

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Len Đao của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; giải Nhì thuộc về đội Cù Lao Chàm của Cục Thuế Đà Nẵng; 2 đội Trường Sa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hữu Nhật của Cục Hải quan đạt giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đội. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ ở phần thi ảnh và cổ động viên.

THỦY THANH

Đồng chí Phạm Hùng sinh ngày 11-6-1912, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là một trong những nhà lãnh đạo có cống hiến quan trọng làm nên các chiến thắng vĩ đại của dân tộc, đóng góp nhiều công sức trong thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước…

Đồng chí Phạm Hùng - người Cộng sản kiên trung. (Ảnh tư liệu)Đồng chí Phạm Hùng - người Cộng sản kiên trung. (Ảnh tư liệu)
Đồng chí Phạm Hùng - người Cộng sản kiên trung. (Ảnh tư liệu)

Một lòng kiên trung vì lý tưởng cách mạng

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nam Bộ giàu truyền thống yêu nước, đồng chí Phạm Hùng tham gia hoạt động cách mạng trong tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng tại Mỹ Tho khi mới 16 tuổi; vinh dự được kết nạp Đảng, làm Bí thư chi bộ trường học khi 18 tuổi; được Đảng phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho lúc 19 tuổi. Khi đang tích cực lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến, ngày 2-6-1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Mỹ Tho. Kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn thâm độc, cực hình để tra tấn nhưng không khuất phục được ý chí cách mạng của đồng chí. Sau hơn 7 tháng giam cầm, đầu năm 1932, chúng đưa đồng chí Phạm Hùng ra tòa Đề hình ở Sài Gòn xét xử, kết án 3 năm tù, 3 năm quản thúc và đưa về Mỹ Tho giam giữ.

Trong lao tù, đồng chí Phạm Hùng lãnh đạo anh em tù nhân đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù, xây dựng đường dây liên lạc với bên ngoài để tiếp tục chỉ đạo phong trào đấu tranh của quần chúng. Thực dân Pháp đã đàn áp dã man cuộc đấu tranh của tù nhân, đồng chí Phạm Hùng bị biệt giam vào xà lim. Ngày 20-9-1932, thực dân Pháp mở phiên tòa Đại hình xét xử những người chống lại “an ninh công cộng”, đồng chí bị kết án tử hình và đưa về giam ở xà lim án chém Khám Lớn Sài Gòn.

Tại đây, đồng chí cảm hóa một số tù thường phạm bị kết án xử tử, thức tỉnh lương tâm và truyền niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cho các bạn tử tù. Sau đó, phong trào đấu tranh của các lực lượng yêu nước và tiến bộ trong nước cũng như trên thế giới buộc thực dân Pháp phải giảm án tử hình đối với đồng chí Phạm Hùng và một số chiến sĩ cách mạng xuống chung thân khổ sai, đày ra Côn Đảo vào tháng 1-1934.

Gần 15 năm tù đày, trong đó có 12 năm bị giam giữ ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện khí phách cách mạng cao đẹp, kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cách mạng, là biểu tượng của “tinh thần thép”.

Đồng chí Phạm hùng đã cùng chi ủy, chi bộ lãnh đạo tù nhân đấu tranh quyết liệt đòi giảm nhẹ chế độ tù khổ sai, cải thiện chế độ sinh hoạt nhà tù; trực tiếp tham gia tổ chức nhiều lớp học tập văn hóa, học tập lý luận nâng cao trình độ chính trị, củng cố lập trường tư tưởng, giữ vững lý tưởng và niềm tin vào tương lai của cách mạng cho các chiến sĩ cộng sản, bạn tù thường phạm, bạn tù thuộc các đảng phái khác, góp phần quan trọng vào việc biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản, đào tạo lớp cán bộ cách mạng trưởng thành ngay trong nhà tù đế quốc.

Trong khí thế Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với tư cách là Bí thư Đảo ủy, đồng chí Phạm Hùng đã lãnh đạo tù nhân đứng lên giải phóng nhà tù Côn Đảo lần thứ nhất (1945) và trở về đất liền tiếp tục tham gia lãnh đạo kháng chiến ở miền Nam.

Nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn của Đảngvà Nhà nước

Sau khi được Đảng đón từ nhà tù Côn Đảo về đất liền, đồng chí Phạm Hùng tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam bộ và được bầu vào Xứ ủy lâm thời Nam bộ. Đầu năm 1946, được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam bộ kiêm Giám đốc Quốc gia Tự vệ (Giám đốc Nha Công an Nam bộ), đồng chí Phạm Hùng luôn bám sát các nghị quyết của Đảng và những chỉ đạo của Bác Hồ, cùng tập thể Xứ ủy góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Nam bộ, lập được nhiều chiến thắng vẻ vang, được Bác Hồ tặng danh hiệu “Nam Bộ Thành Đồng”…

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II (tháng 2-1951), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được chỉ định tham gia và làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam kiêm Bí thư Phân Liên khu ủy miền Đông (tháng 3-1952). Đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước tạo ra thế và lực đưa cuộc kháng chiến của quân dân miền Đông phát triển lên đỉnh cao, góp phần phối hợp với chiến trường chính buộc địch phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21-7-1954)…

Năm 1967, đồng chí Phạm Hùng được giao nhiệm vụ Bí thư Trung ương Cục miền Nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ năm 1968 đến tháng 4-1975, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, Trung ương Cục đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo phong trào đấu tranh của quân và dân miền Nam trên cả ba vùng chiến lược. Tháng 4-1975, sau thắng lợi của các chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn, mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch và đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức, lãnh đạo quân và dân ta, nhất là cổ vũ, động viên lực lượng vũ trang chớp thời cơ để hoàn thành thắng lợi chiến dịch lịch sử.

Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Phạm Hùng được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (17-6-1987), đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam – Thủ tướng đầu tiên của nước ta thời kỳ đổi mới.

Tình hình nước ta trong những năm đầu đổi mới gặp vô vàn khó khăn, khủng hoảng, lạm phát nghiêm trọng, các thế lực thù địch thực hiện cấm vận bao vây, phá hoại nhiều mặt. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí Phạm Hùng khẳng định trước Quốc hội: “Tập thể Hội đồng Bộ trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng ý chí tiến công cách mạng, bằng hành động thiết thực, bằng hiệu quả cụ thể để làm tròn trách nhiệm đối với Đảng, Quốc hội và nhân dân”.

Những cống hiến và hoạt động không mệt mỏi của đồng chí Phạm Hùng trong những năm tháng chèo chống con thuyền cách mạng vượt qua khó khăn thời kỳ đầu đổi mới đã để lại dấu ấn sâu đậm, khẳng định tài năng và tinh thần trách nhiệm của một nhà lãnh đạo chủ chốt, góp phần đưa đất nước thoát khỏi nghèo đói, từng bước phát triển…

NGỌC PHÚ (Tổng hợp từ nguồn tài liệu Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chiều 8-6, tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Đại sứ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường đầu tư và tham gia các diễn đàn, hội thảo xúc tiến hợp tác đầu tư thương mại của Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Đại sứ Yamada Takio hỗ trợ để các địa phương của Nhật Bản chia sẻ với Đà Nẵng kinh nghiệm quản lý và phát triển đô thị, phát triển kinh tế-xã hội, trao đổi nguồn nhân lực; tiếp tục hợp tác về lĩnh vực cảng biển, logistics, kinh tế biển, hạ tầng đô thị, văn hóa, giáo dục. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào thành phố.

Đại sứ Nhật Bản  tại Việt Nam Yamada Takio cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố,  đồng thời khẳng định quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam tiếp tục phát triển tốt đẹp, điều đó khẳng định thông qua các chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Chính phủ giữa 2 nước.

Trong hợp tác, đầu tư với Việt Nam, Nhật Bản luôn quan tâm đến khu vực miền Trung. Đại sứ Yamada Takio cho biết thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu và đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, mong muốn thành phố tạo điều kiện thuận lợi, trong đó đặc biệt là các thủ tục hành chính, mặt bằng, thuế; tạo điều kiện cho chuyên gia đến sinh sống và làm việc.

NGỌC PHÚ

Đại hội đồng LHQ đã đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

(Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)(Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)
(Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Ngày 7-6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 77.

Đại sứ Csaba Korosi người Hungary đã trở thành tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, nhiệm kỳ 2022-2023, thay thế ông Abdulla Shahid, người Maldives, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76.

Cuộc họp cũng đã đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong một năm kể từ ngày 13-9.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc và là cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có đại diện của tất cả 193 nước thành viên.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có thẩm quyền rộng trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có quyền thảo luận và đưa ra kiến nghị về các vấn đề thuộc phạm vi Hiến chương hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của Liên Hợp Quốc, nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.

Các nước khác cùng trúng cử làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 gồm Benin, Burundi, Kenya, Mauritania, Niger, Zimbabwe (khu vực châu Phi), Malaysia, Nepal, Tajikistan, Turkmenistan (khu vực châu Á-Thái Bình Dương), Chile, El Salvador, Jamaica (Mỹ Latinh), Estonia (Đông Âu), Israel, Australia (khu vực Tây Âu và các nước khác).

Trong 45 năm là thành viên của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã gánh vác nhiều trọng trách lớn, có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

Với đường lối đối ngoại đa phương đúng đắn, lấy Liên Hợp Quốc là trọng tâm, Việt Nam - trên cương vị mới, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của Liên hợp quốc, đó là giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, ổn định cho tất cả người dân trên thế giới.

Theo TTXVN/Vietnam+

Sáng 6-6, tại Quảng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc vào Dự thảo Đề án.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

Trước hội nghị này, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 3 hội thảo quốc gia ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên đề với sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước. Từ kết quả đó, trên cơ sở bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của đất nước qua các thời kỳ, các Nghị quyết của Trung ương mà đặc biệt là Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chỉ đạo đã hoàn thiện Dự thảo Đề án lần thứ ba để đưa ra lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tại hội thảo, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đánh giá cao Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng Dự thảo Đề án có hàm lượng khoa học cao, có chất lượng cả về cơ sở lý luận và thực tiễn. Góp ý vào Dự thảo Đề án, các tỉnh ủy, thành ủy nêu một số vấn đề xuất phát từ thực tiễn như: Cần đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho các địa phương gắn với giám sát thực thi công vụ và gắn với trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản trị điều hành để nhân dân giám sát gắn với chuyển đổi số quốc gia, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, kịp thời, thống nhất, lấy quyền lợi hợp pháp của người dân làm trung tâm; nâng cao chất lượng các văn bản luật và giảm các can thiệp mang tính hành chính; hình thành cơ chế và cơ sở pháp lý đầy đủ hơn về mô hình chính quyền đô thị.     

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Dự thảo Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trách nhiệm. Hội thảo này là lần đầu tiên Ban Chỉ đạo đưa Dự thảo Đề án lấy ý kiến của các địa phương; có sự tham dự của lãnh đạo 28 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Chủ tịch nước đánh giá, các ý kiến đóng góp tại hội thảo thể hiện sự tâm huyết, sát sao đối với nội dung Đề án; trong đó có nhiều ý tưởng mới, đóng góp vào quan điểm, mục tiêu, đột phá, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các ý kiến tại hội thảo thể hiện sự thống nhất với Dự thảo Đề án; nhìn nhận Dự thảo Đề án được xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp 2013; đồng thời bày tỏ sự cấp thiết xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều ý kiến đề cập đến vấn đề phân cấp giao quyền gắn với quản lý thống nhất;  gắn liền với kiểm tra, giám sát.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao các đại biểu đóng góp ý kiến về vấn đề tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; làm rõ hơn các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; trong định hướng phát triển bền vững thì cần quan tâm đến cả các tỉnh nghèo, khó khăn. 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVNCác đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước cho rằng, những vẫn đề được nêu ra tại hội thảo lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tại địa phương; phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo.

"Đây là những đóng góp rất quý báu, tạo thêm động lực, quyết tâm để lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này. Các đồng chí đều tin tưởng Trung ương, Bộ Chính trị sẽ có một đề án tốt, có Nghị quyết khoa học, tạo điều kiện cho đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, tầm nhìn xa đến năm 2045", Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh ủy, thành ủy các địa phương, sau hội nghị này, tiếp tục nghiên cứu Dự thảo Đề án và góp ý bằng văn bản cho Ban Chỉ đạo. Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Đề án.

Ngay tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quán triệt một số chủ trương, định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước ta về việc xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có vấn đề nâng cao nhận thức, quan điểm chỉ đạo, lộ trình thực hiện và một số nhiệm vụ của Đề án.

Theo TTXVN

Ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Kỷ yếu “Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại” được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)Kỷ yếu “Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại” được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Kỷ yếu “Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại” được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911-5-6-2022), sáng 5-6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) ở Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ dâng hương, hoa tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nguyện cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến để thực hiện di chúc của Người, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.Thủ tướng Chính phủ cũng tham quan triển lãm “Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) những năm đầu thế kỷ 20 - nơi Nguyễn Tất Thành đến và đi tìm đường cứu nước.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Nhà Rồng.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Nhà Rồng.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Nhà Rồng.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cách đây 111 năm, ngày 5-6-1911, trước cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến sự bóc lột tàn bạo của thực dân và phong kiến tay sai, nỗi thống khổ của nhân dân lao động, từ bến Nhà Rồng - cảng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Sau 30 năm tìm đường cứu nước, năm 1941, Người trở về Tổ quốc, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202206/dang-huong-tuong-niem-111-nam-ngay-bac-ho-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc-3915395/

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, chiều 2-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường, tập trung vào nội dung về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Phạm Văn Thịnh phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng/TTXVNĐại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Phạm Văn Thịnh phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Phạm Văn Thịnh phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Khắc phục bất cập trong phân cấp, phân quyền

Nhấn mạnh Nhà nước đặt ra pháp luật để quản lý xã hội, đại biểu Phạm Văn Thịnh (Bắc Giang) cho rằng, nếu việc thực thi pháp luật chưa được tối ưu thời gian cho các tổ chức, cá nhân - đó chính là sự lãng phí lớn nhất. Theo đại biểu, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mục tiêu cần làm là phải giảm thời gian để tuân thủ các quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trong chính cơ quan nhà nước cũng như toàn xã hội.

Như vậy, sẽ có nhiều vấn đề được đặt ra để tiết kiệm, chống lãng phí bắt đầu từ việc của công dân như: giảm thời gian thực hiện nộp tiền phạt vi phạm, thời gian nộp tiền qua trạm thu phí, thời gian làm thủ tục được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp đến những việc của cơ quan nhà nước như: giảm thời gian thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy...

Cùng với đó, đại biểu nêu vấn đề và đề nghị khắc phục một số điểm bất hợp lý hiện nay trong phân cấp, phân quyền. Theo đại biểu, trong phân cấp, phân quyền, việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và hiệu quả tốt hơn, cần giao cho cấp đó thực hiện theo đúng tinh thần của Chính phủ.

"Phân cấp của chúng ta còn chưa đồng bộ, khi việc tổng thể, giao quyền cho địa phương nhưng những lĩnh vực cụ thể trong đó lại không được phân cấp. Giải trình của các địa phương chậm giải ngân đầu tư công hầu hết đều có đề nghị đẩy mạnh phân cấp và nêu ý kiến: Nếu phân cấp triệt để và đồng bộ, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư có thể rút ngắn được từ 6 đến 12 tháng. Điều đó cho thấy, phân cấp hiện nay không chỉ tạo ra sự lãng phí rất lớn mà ở góc độ nào đó còn làm chậm và mất đi cơ hội phát triển của đất nước", đại biểu Phạm Văn Thịnh nêu thực tế.

Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội cùng Chính phủ xem xét ngay trong kỳ họp này ban hành một nghị quyết quy định một số nội dung phân cấp cho chính quyền địa phương nhằm đảm bảo đồng bộ và gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp tỉnh. Đại biểu Phạm Văn Thịnh bày tỏ tin tưởng nếu việc này được thực hiện sẽ không chỉ đem lại hiệu quả cao cho công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mà còn góp phần đảm bảo giúp kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, phát huy tính chủ động, chịu trách nhiệm của các địa phương, khắc phục tình trạng chậm trễ trong đầu tư công cũng như trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư hiện nay.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Trần Thị Thu Hằng phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng/TTXVNĐại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Trần Thị Thu Hằng phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Trần Thị Thu Hằng phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Rà soát tổng thể hệ thống văn bản liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như sự chỉ đạo quyết liệt về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong điều kiện đại dịch Covid-19, đại biểu Trần Thị Thu Hằng (Đăk Nông) khẳng định, những kết quả đạt được trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian qua nhằm tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và công tác phòng, chống dịch là rất đáng trân trọng.

Quan tâm đến vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, đại biểu Trần Thị Thu Hằng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tài sản công hiện nay còn một số tồn tại, hạn chế. Theo đó, nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị về quản lý, sử dụng tài sản công chưa cao. Việc cập nhật, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công chưa kịp thời. Quá trình thanh lý tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp để đầu tư xây dựng mới còn nhiều bất cập, nhất là đối với những tài sản có giá trị do quy trình thanh lý mất nhiều thời gian, không kịp thời xử lý tài sản. Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, tổ chức, cá nhân và người dân lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích nhưng chậm được xem xét, xử lý theo quy định. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức...

Đồng thời, đại biểu Trần Thị Thu Hằng bày tỏ sự quan tâm tới việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước, nhân dân hiện nay, nhất là sau những sai phạm trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua. Đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân của vấn đề này, nhất là nguyên nhân chủ quan, khách quan từ cơ chế, chính sách pháp luật để có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đại biểu Trần Thị Thu Hằng cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục và nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực này; đồng thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những văn bản liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn; quy định mức tiêu chuẩn chi tiết, cụ thể, rõ ràng cho từng lĩnh vực.

Tiết kiệm, chống lãng phí với quan điểm "tiền phòng, hậu kiểm"

Cơ bản đồng tình với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, đại biểu Võ Thị Minh Sinh (Nghệ An) cho rằng, các báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, đánh giá khá toàn diện về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong công tác huy động, quản lý, sử dụng tối đa, hiệu quả các nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước cũng như củng cố lòng tin của nhân dân.

Ngày 16-9-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quyết định sửa đổi tên của "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng" thành "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực". Ngày 6-4-2022, Bộ Chính trị có Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, đại biểu Võ Thị Minh Sinh đề nghị Chính phủ cần phải thống nhất cao với quan điểm là việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn bó chặt chẽ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; "tiền phòng hậu kiểm"; khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khắc phục những sơ hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực tham nhũng, tiêu cực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán...

"Chính phủ cần sớm có lộ trình cụ thể để ban hành các cơ chế này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", đại biểu nói.

Theo Báo Tin tức

Nói đến cụm từ “trách nhiệm và yêu thương trẻ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đó là trách nhiệm của quốc gia, cơ quan, bộ, ngành, tổ chức và mỗi cá nhân đối với trẻ em.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc Hè năm 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc Hè năm 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc Hè năm 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tối 31-5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc Hè năm 2022 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có gần 700 trẻ em đại diện cho hơn 25 triệu trẻ em trong cả nước.

Với chủ đề: “Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 nhằm vận động sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng vào việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh “chúng ta không chỉ có tháng hành động vì trẻ em mà phải luôn luôn hành động vì trẻ em”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương; trân trọng ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nói chung.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn; mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, đặc biệt là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng nêu rõ, dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em vẫn còn những khó khăn, thách thức. Tình trạng trẻ bị bạo lực, xâm hại, tai nạn nhất là đuối nước, tự tử vì trầm cảm do tác động của di chứng hậu Covid-19 vẫn còn xảy ra trong xã hội; vẫn còn một số trẻ em phải đối mặt với nghịch cảnh của cuộc sống…

Theo Thủ tướng, để giải quyết những tồn tại và mang lại môi trường tốt đẹp cho trẻ em, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan từ phía gia đình, nhà trường, xã hội. Vì vấn đề chỉ được giải quyết khi tìm được nguyên nhân, giải pháp và hành động bằng tấm lòng, trách nhiệm, trái tim yêu thương với trẻ em.

Nhấn mạnh 3 trụ cột chính ảnh hưởng đến đời sống của trẻ là gia đình-nhà trường-xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, mỗi gia đình hãy là “ngôi nhà xanh” hạnh phúc cho trẻ em; quan tâm đến bữa ăn, tâm lý của trẻ sau dịch Covid-19, tránh gây áp lực cho các em. Các nhà trường hãy là nơi để "mỗi ngày đến trường là một niềm vui” với trẻ.

Ở đó, các em coi thầy, cô là cha mẹ thứ hai, chia sẻ và thực hiện khát vọng cuộc sống; không bị áp lực học hành, thi cử; có môi trường lành mạnh, không bị làm tổn thương, được an ủi khi có những chuyện buồn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc Hè năm 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc Hè năm 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc Hè năm 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhà trường cần cải thiện hệ thống nhà vệ sinh để học sinh được hưởng môi trường sạch sẽ; đồng thời chú ý đến tâm lý, hỏi han và quan tâm đặc biệt đến tâm lý của trẻ sau dịch Covid-19…

Nói đến cụm từ “trách nhiệm và yêu thương trẻ”, Thủ tướng nhấn mạnh đó là trách nhiệm của quốc gia, cơ quan, bộ, ngành, tổ chức và mỗi cá nhân đối với trẻ em.

Thủ tướng chỉ rõ, đối với quốc gia, cần có chiến lược phát triển trẻ em Việt Nam, trong đó có giải pháp nâng cao thể trạng của trẻ; giáo dục những hệ giá trị của con người Việt Nam như lòng yêu nước, ham học hỏi, trách nhiệm, kỷ cương, nhân ái…

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Trẻ em; Nghị quyết 121/2020/QH14 của Quốc hội và các nội dung, nhiệm vụ về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu xây dựng chương trình học phù hợp, tăng cường dạy kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho trẻ… Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương chú ý đến trường học, sân chơi, bể bơi cho trẻ…

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chú ý các chính sách hỗ trợ nhà trường, trẻ em bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Bộ Y tế nghiên cứu và có hướng dẫn về dinh dưỡng, bữa ăn cho trẻ; sớm hoàn thành việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, nhất là nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các hiệp hội, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ để có những chính sách bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn…

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh những hàng hóa, dịch vụ liên quan đến trẻ em cần đặt sự an toàn, phát triển lành mạnh của trẻ lên hàng đầu.

Để tạo “môi trường xanh” phát triển thể chất và tinh thần cho trẻ, Thủ tướng kêu gọi mỗi cá nhân trong cộng đồng hãy hành động vì trẻ em bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái. Đồng thời, xã hội hãy lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm những hành vi sai trái với trẻ em.

“Chúng ta phải cùng nhau hành động để trẻ em là những người đầu tiên được hưởng thành quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chúng ta quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của trẻ em. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn "Vì lợi ích 10 năm trồng cây-Vì lợi ích trăm năm trồng người". Gia đình, nhà trường, xã hội luôn thực hiện trách nhiệm với các cháu. Mỗi cháu sẽ là mầm non lan tỏa tình yêu thương, nhân ái, bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước, để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hùng cường và thịnh vượng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã trao bảo trợ cho 20 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 được nhận bảo trợ của chương trình “Nối vòng tay thương”; trao quà cho 40 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và tặng thiết bị học tập trực tuyến cho 20 thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ, Tháng hành động vì trẻ em năm nay ý nghĩa hơn vì sau rất nhiều khó khăn, thử thách của đại dịch Covid-19, trẻ em lại tiếp tục được trở lại trường học, gặp mặt thầy cô giáo, bạn bè thân thương; lại có mùa Hè hứa hẹn nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Việc phát động Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề “Chung tay chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” là bước khởi động cho những hành động khắc phục những tác động lâu dài của đại dịch đến hàng triệu trẻ em; đồng thời tập trung những nỗ lực để bảo đảm về đích các mục tiêu chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em đến năm 2030 như Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chiến lược phát triển trẻ em của Chính phủ.

Thông qua Tháng hành động này, mỗi bậc cha, mẹ, ông, bà, mỗi gia đình cần nhận thức rõ trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, chung tay xây dựng môi trường gia đình an toàn, thường xuyên quan tâm, chăm sóc, giám sát, bảo đảm an toàn cho con em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai với mong muốn sẽ thực hiện tốt hơn các quy định của Luật Trẻ em, đưa Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào cuộc sống, chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần, triển khai các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới trẻ em, chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu tỷ suất tử vong và tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em, giảm thiểu sang chấn tâm lý trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng Sáu hàng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình, vận động nguồn lực cho trẻ em.

Đây cũng là dịp để các cấp chính quyền địa phương, gia đình, cộng đồng tiếp nhận và quản lý, giám sát trẻ em về hoạt động Hè tại xã, phường; tổ chức cho trẻ em một mùa hè an toàn, giảm đuối nước, giảm thiểu các vụ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột.

Theo TTXVN/Vietnam+

Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận trung tâm, thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên mới.

Chi bộ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Đảng bộ phường Thuận Phước, quận Hải Châu tổ chức lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Ảnh: NGỌC PHÚChi bộ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Đảng bộ phường Thuận Phước, quận Hải Châu tổ chức lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chi bộ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Đảng bộ phường Thuận Phước, quận Hải Châu tổ chức lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tạo nguồn phát triển đảng viên mới còn gặp khó

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hải Châu Phan Văn Tân cho biết, Đảng bộ quận Hải Châu có 50 tổ chức cơ sở Đảng (27 đảng bộ, 23 chi bộ cơ sở) với 11.831 đảng viên. Chỉ tiêu phát triển đảng viên đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Quận ủy xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo các cấp ủy Đảng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tạo nguồn và phát triển đảng viên.

Trong 5 năm, toàn quận phát triển 1.306 đảng viên mới, trong đó tập trung ở khối trường học và khu dân cư. “Hầu hết đảng viên mới ở khu dân cư nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đảng viên khối trường học đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, là hạt nhân của các phong trào thi đua. Cấp ủy các trường học đã gắn công tác phát triển đảng viên mới với việc đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ trẻ”, ông Tân nói.

Tuy nhiên, số đảng viên mới phát triển giảm dần qua từng năm, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận trung tâm. Năm 2015, quận phát triển 226 đảng viên, đến năm 2021 chỉ kết nạp được 110 đảng viên. Nguyên nhân do một vài cấp ủy chưa thật sự quan tâm việc phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Các trường học ngoài công lập chỉ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn nhiều bất cập, khó khăn.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc Nguyễn Văn Lộc cho biết, Đảng bộ phường có 50 chi bộ nhưng trong 5 năm qua chỉ kết nạp được 80 quần chúng ưu tú vào Đảng. Nguyên nhân do công tác tạo nguồn ở khu dân cư không ổn định, thanh niên hầu hết tham gia học tập tại các trường hoặc lao động tự do ngoài khu vực Nhà nước, ít ở nơi cư trú. Nhiều chủ doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ) nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; người lao động đa số chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, ít có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng

Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng cho biết, Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận đẩy mạnh hơn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phát triển đảng viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. “Đảng ủy các phường cần quan tâm theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng, phó các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa phải là đảng viên. Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú đang công tác, sinh hoạt tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 14, Đảng bộ phường Hòa Thuận Đông, cho biết, để khắc phục tình trạng “già hóa” đảng viên, cấp ủy Chi bộ khu dân cư số 14 tổ chức củng cố các chi hội đoàn thể chính trị, trẻ hóa đội ngũ ban điều hành tổ dân phố và các chi hội đoàn thể chính trị, kịp thời giúp đỡ những thanh niên có ý chí, hoài bão, nhất là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự làm nguồn phát triển Đảng.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng Nguyễn Đức Thành, Đảng ủy công ty tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phát triển đảng viên mới kết hợp chặt chẽ với sàng lọc đảng viên. Đồng thời chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn nhằm thu hút đoàn viên tham gia để phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng các nhân tố tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Phạm Anh Tuấn cho biết, Đảng ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống dân tộc, quê hương cho sinh viên; phát huy vai trò chi bộ sinh viên, Đoàn thanh niên và Phòng Công tác sinh viên, kịp thời phát hiện, tạo nguồn sinh viên để kết nạp Đảng…

Với những giải pháp nêu trên, thời gian tới quận Hải Châu hướng đến khắc phục tình trạng thiếu nguồn phát triển Đảng, tăng số lượng đảng viên mới hằng năm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

NGỌC PHÚ