ehdtdehdtdNhững trái tim lửa cháy - Pari 1968 : Tiểu thuyết
Bill Pearl ; Người dịch: Võ Thị Hương Lan = Hearts on fire - Paris 1968
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 396tr. ; 23cm
Kí hiệu kho: M.132704-M.132705, VL.019245

ehdtdTuyển chọn 319 câu thành ngữ giao tiếp tiếng Anh trong đời sống hàng ngày
Mỹ Duy. - Tái bản lần 2.- Hà Nội, 2019: Dân trí. - 433tr. : hình vẽ ; 21cm
Kí hiệu kho: M.133536, VL.019403

ehdtdehdtdHannibal : Tiểu thuyết / Thomas Harris ; Người dịch: Thu Lê
Tái bản.- Hà Nội, 2018: Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã NamNxb. Hội Nhà văn. - 425tr. ; 24cm
Kí hiệu: VL.019402

ehdtdehdtdTổng quan ngành Du lịch, Nhà hàng -  Khách sạn / Kaye (Kye Sung) Chon, Thomas A. Maier
Trường Đại học FPT dịch = Welcome to hospitality... an introduction (3rd edition)
Ấn bản lần 3.- Hà Nội, 2020: Bách khoa Hà Nội. - xi, 404tr. : minh hoạ ; 24cm
Trình bày một số kiến thức cơ bản về dịch vụ lưu trú, dịch vụ ẩm thực, lập kế hoạch hội họp, du lịch và lữ hành, quản lý hoạt động thể thao, các nguyên tắc quản lý doanh thu và những công việc kinh doanh liên quan trong ngành du lịch, nhà hàng - khách sạn...
Kí hiệu kho: VL.019401

ehdtdehdtdQuản lý chất lượng dịch vụ ngành dịch vụ khách hàng : Cách giúp tổ chức đạt được sự vượt trội trong trải nghiệm khách hàng
Robert C. Ford, Michael C. Sturman, Cherrill P. Heaton ; Người dịch: Lê Thu Ngân
Managing quality service in hospitality: How organizations achieve excellence in the guest experience
Hà Nội, 2018: Trường đại học FPTBách khoa Hà Nội. - xxv, 373tr. : minh hoạ ; 24cm
Cung cấp những kiến thức cơ bản từ chiến lược, nhân viên đến hệ thống cung cấp dịch vụ khách hàng
Kí hiệu kho: VL.019400

ehdtdehdtdTiếng Anh giáo dục mầm non : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non
Hoàng Quý Tỉnh = English in early childhood education
Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2014. - 219tr. ; 24cm
Giới thiệu các bài học tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên khoa giáo dục mầm non
Kí hiệu kho: VL.019399

ehdtdehdtdXã hội số / Goethe Institut ; Hiệu đính: Nguyễn Đức Lộc,...[và những người khác]
Hà Nội: Công ty Viện SocialLifeVăn hóa dân tộc, 2022. - 257tr. : ảnh ; 21cm
Vai trò của con người trong kỷ nguyên của những cổ máy thông minh; trật tự xã hội, chính sách cơ sở hạ tầng và quyền lực, sức mạnh đối kháng trong xã hội kỹ thuật số;...
Kí hiệu kho: M.133532, VV.083326

ehdtdehdtdRa bờ suối ngắm hoa kèn hồng : Truyện dài
Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường.- Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Nxb. Trẻ. - 334tr. : tranh vẽ ; 20cm
Kí hiệu kho: VV.083327

ehdtdehdtdPhía tây thành phố : Tản văn
Lê Minh Khôi.- Tp. Hồ Chí Minh, 2022: Nxb. Trẻ. - 211tr. ; 20cm
Kí hiệu kho: VV.083328

ehdtdehdtdMốt : Thơ song ngữ Việt - Đức / Nora Gomringer
Người dịch: Chu Thu Phương ; Minh họa: Reimar Limmer = Moden
Hà Nội: Công ty Sao Bắc MediaNxb. Hội Nhà văn, 2019. - 77tr. : minh họa ; 21cm
Kí hiệu kho: VV.083330

Chuyên mục phụ