Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học-thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để đẩy mạnh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: Thành Đạt)
Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: Thành Đạt)

Sáng 12-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2022); kỷ niệm 53 năm Ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11-4-2007-11-4-2022).

Chủ trì hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cùng tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thư

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các địa phương có nhiều gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đông đảo đại biểu có chuyên đề tham gia tại hội thảo.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu và cán bộ, đảng viên.
Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu và cán bộ, đảng viên.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh.

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1969), Người đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và sự cần thiết phải nâng cao đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên nói chung, thế hệ trẻ nói riêng. Đồng thời, chỉ ra những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân và nêu lên một số giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân.

Hơn nửa thế kỷ sau khi ra đời, đến nay tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với mỗi cán bộ, đảng viên. Tác phẩm là di huấn, là lời căn dặn mà Người để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Việc tổ chức hội thảo nhằm làm rõ hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và làm sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để ôn lại, ngẫm nghĩ, để hiểu sâu sắc hơn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và để mỗi người tự nhìn nhận lại chính mình, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, vươn lên xứng đáng là công bộc của Nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, hội thảo được tiến hành vào những ngày tháng 5, hướng tới ngày sinh nhật Bác, là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; đặc biệt đây cũng là dịp cùng nhau trao đổi, nghiên cứu sâu hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, là tài sản vô giá mà Người để lại cho toàn Đảng và nhân dân ta, vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời sự, là ngọn đuốc soi sáng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện hiện nay.

Với tinh thần và ý nghĩa đó, Ban Tổ chức hội thảo mong được lắng nghe ý kiến, tham luận của các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học, tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung chính sau đây:

Một là, làm rõ hơn nữa những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đối với phát triển lý luận về xây dựng Đảng và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; tập trung phân tích, luận giải sâu hơn về nội hàm của “đạo đức cách mạng”, bản chất, hệ lụy của “chủ nghĩa cá nhân”, cũng như mối quan hệ giữa nâng cao đạo đức cách mạng với đấu tranh, xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Hai là, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thời gian qua; phân tích những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ, đảng viên.

Ba là, đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Bốn là, khẳng định ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay; nhất là ý nghĩa của những chỉ dẫn của Người về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, chúng ta càng có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để tin tưởng vững chắc rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là và mãi là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã trình bày các chuyên đề, được chia làm hai phần, gồm: Một số vấn đề lý luận về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội thảo.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội thảo.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển lãm trưng bày 4 loại sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản, gồm: (1) Những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết; (2) Những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; (3) Những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Những cuốn sách do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xuất bản với hơn 200 đầu sách.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm gian trưng bày sách tại Triển lãm.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm gian trưng bày sách tại Triển lãm.

Triển lãm cũng trưng bày gần 100 bảng ảnh với hơn 500 bức ảnh giới thiệu về chuẩn mực đạo đức và kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và hoạt động của các Đảng ủy trực thuộc 2 Đảng bộ Khối.

Triển lãm góp phần làm rõ hơn nội dung của hội thảo, đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của 2 Đảng bộ Khối.

Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 30-5-2022, sau hôm khai mạc được chuyển về Hội trường tầng 8, trụ sở 2 Cơ quan Đảng ủy Khối, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tiếp tục trưng bày và tuyên truyền.

Theo Báo Nhân Dân điện tử

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-nang-cao-dao-duc-cach-mang-quet-sach-chu-nghia-ca-nhan-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-3912528/

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) diễn ra từ ngày 4 đến 10-5 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo Đà Nẵng ghi nhận ý kiến cán bộ, đảng viên, người dân thành phố bày tỏ sự ủng hộ và hoan nghênh chủ trương này.

* Đại tá, Cựu chiến binh Nguyễn Trí Tổng, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu 5: Chủ trương rất cần thiết

Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh rất cần thiết, đáp ứng với tình hình để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giữ vững chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Người đứng đầu Ban chỉ đạo cấp tỉnh phải thực sự có tâm, có phẩm chất đạo đức, thực sự vì nhân dân, hiểu dân và đặc biệt tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành để xử lý các vụ việc. Thực tế, công tác phòng, chống tham nhũng thường đụng chạm đến quyền lợi các tập thể, cá nhân, với những phương thức, thủ đoạn rất tinh vi; khi thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp...

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Đã có nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp, tướng lĩnh lực lượng vũ trang bị xử lý.

Gần đây, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng tiếp tục đẩy mạnh, minh chứng là xử lý nhiều vụ việc nổi cộm, như: vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 tại Công ty CP Công nghệ Việt Á; vụ án “nhận hối lộ” tại Bộ Ngoại giao, vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” ở Tập đoàn FLC; “đấu giá đất bất thường” và phát hành trái phiếu có dấu hiệu lừa đảo của Công ty Tân Hoàng Minh…

* Ông Nguyễn Đức Cam, nguyên Phó Chánh Thanh tra thành phố: Giám sát quyền lực người đứng đầu

Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả, cần phải giám sát quyền lực người đứng đầu. Việc kiểm soát quyền lực thể hiện ở việc tự kiểm soát của cá nhân, cơ quan Nhà nước kiểm soát và kiểm soát của xã hội. Trong đó, có cơ chế thật thuận lợi cho xã hội tham gia kiểm soát quyền lực như tạo điều kiện cho người dân và báo chí được tiếp cận thông tin và tham gia ý kiến vào việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mặt khác cũng phải có cơ chế thật cụ thể để Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia giám sát, phản biện trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc kiểm soát quyền lực phải được tiến hành thường xuyên và đồng bộ với các chủ thể nắm quyền lực tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt chú trọng kiểm soát quyền lực người trực tiếp thực hiện quyền hành pháp, bởi vì họ là người trực tiếp điều hành xã hội và thực hiện các chính sách cụ thể. Cạnh đó, cần đào tạo những cán bộ công chức trong các cơ quan, tổ chức đủ năng lực trong việc giám sát và phản biện trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

* Bà Ngô Thị Tuyết Hồng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu: Có cơ chế khuyến khích, bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Luật Tố cáo 2011 và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 thể hiện rất rõ việc khuyến khích người dân giám sát, tố cáo tham nhũng và chịu trách nhiệm theo pháp luật về tố cáo. Tuy nhiên, do cơ chế bảo vệ bí mật cho người tố cáo vẫn còn hạn chế, chưa chặt chẽ và còn lỏng lẻo khiến nhiều người vẫn còn ngần ngại, không dám tố cáo. Vì vậy, cần có cơ chế bảo vệ tuyệt đối bí mật, ai làm lộ thông tin liên quan đến người tố cáo sẽ chịu trách nhiệm. Ngoài ra, pháp luật cần quy định cơ chế khen thưởng xứng đáng cho người tố cáo, qua đó khuyết khích cá nhân trong công tác tố giác, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xã hội.

* Ông Phạm Văn Chi,  Bí thư Chi bộ Đa Mặn 9A, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn: Phải làm mạnh để đảng viên không dám, không thể, không cần tham nhũng

Dù công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đạt kết quả tốt, song cho thấy các văn pháp luật liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nhiều sơ hở. Vì vậy, Quốc hội, Chính phủ cần khẩn trương hoàn thiện thể chế, sửa đổi một số bộ luật để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, vì đây là những điểm nghẽn đang tạo kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu nhân dân; cần hoàn thiện pháp luật đủ sức răn đe những hành vi như sản xuất, tiêu thụ hàng giả, bằng cấp, giấy tờ giả, đưa tin thất thiệt, nói xấu chế độ, nói xấu cán bộ. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước, Chính phủ cần có hình thức, biện pháp giáo dục, răn đe thường xuyên, mang tính lâu dài, đồng bộ để mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức “không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng”…

NGỌC PHÚ ghi

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-phai-quyet-liet-dong-bo-tu-trung-uong-den-dia-phuong-3912507/

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10-5, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung công sức, trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức thuyết phục những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị.

Hoàn thiện và thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật về đất đai

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần này đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay. Đặc biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất; chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, đất dành cho việc thờ tự, tôn giáo, nghĩa trang, nghĩa địa; quản lý nhà nước về đất đai...

Trung ương nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân để tạo sự đồng thuận, đưa chính sách, pháp luật về đất đai thực sự đi vào cuộc sống.

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận sôi nổi và cho nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện "Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn nữa về vị trí, vai trò chiến lược của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; coi đây là cơ sở và lực lượng đặc biệt quan trọng để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự bế mạc Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự bế mạc Hội nghị.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước cần phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện và vận động đoàn viên, hội viên, người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Trung ương thống nhất cao về sự cần thiết phải tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế tập thể trong suốt 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trong thời gian tới phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta. Tổng Bí thư lưu ý, phải thường xuyên quan tâm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới; coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải nhận thức rõ phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh hợp tác xã phải phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Xây dựng Đảng từ gốc, từ cơ sở

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết và thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 như đã đề ra, cần phải nâng cao hơn nữa sự thống nhất về nhận thức, đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, về nhận thức, phải xác định rõ tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn liền với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Quá trình thực hiện phải thường xuyên kết hợp giữa xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với củng cố, chấn chỉnh cơ sở đảng yếu kém; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc về sinh hoạt đảng và lời thề của đảng viên khi vào Đảng. Phát huy thật tốt dân chủ trong Đảng và trong xã hội; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, chú trọng hơn nữa đến việc rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng, đối tượng cảm tình đảng, trước khi vào Đảng phải thực sự là những quần chúng ưu tú không chỉ về năng lực công tác, mà phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có động cơ trong sáng với phương châm "quý hồ tinh bất quý hồ đa"; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời và kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Triển khai Nghị quyết của Trung ương sát hợp với địa phương

Về hành động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết lần này của Trung ương đã đề ra. Xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp uỷ viên các cấp...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Hội nghị.

Để thực hiện thành công mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương cần sớm có hướng dẫn tổ chức thực hiện. Các tỉnh, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Trung ương phải thực sự năng động, chủ động cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, sao cho thật sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương mình, ngành mình, cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt là từng cơ sở đảng phải đề ra và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với cơ sở mình. Từng đảng viên cũng phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng, cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

“Chỉ có như vậy thì tổ chức đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cần hết sức coi trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời củng cố các tổ chức đảng yếu kém; xử lý nghiêm các đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các hoạt động của mình, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hoàn toàn đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm dẫn đến thành công của năm 2021...

Thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nghiêm túc tổ chức, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như nêu trong Đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần: "Trên Dưới đồng lòng, Dọc Ngang thông suốt!".

Tại Hội nghị này, Trung ương cũng đã nghe báo cáo chuyên đề về cuộc "Xung đột Nga - Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra". Hội nghị đã biểu thị sự đồng tình, đánh giá cao về những chủ trương, quyết sách kịp thời, đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta trước những diễn biến mới, rất phức tạp tại Ukraine và trên thế giới. Trung ương yêu cầu, phải tiếp tục theo dõi sát sao tình hình; dự báo các tình huống, khả năng có thể xẩy ra để chủ động có các phương án ứng phó kịp thời, phù hợp, có hiệu quả; giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực, theo đúng tinh thần "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với thành công của Hội nghị lần này và với truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Báo Tin tức/TTXVN

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/be-mac-hoi-nghi-trung-uong-5-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-3912438/

Qua hơn 2 năm triển khai Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18-9-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 29-11-2019 của Ban Tổ chức Thành ủy, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên trên địa bàn thành phố đã tạo được bước chuyển biến tích cực.

Hiện nay, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy  Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng  năm 2021. Ảnh: QUỐC DŨNG
Hiện nay, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. TRONG ẢNH: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. Ảnh: QUỐC DŨNG

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên phải gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương cũng như Thành ủy, về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới… Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo, tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng TCCSĐ, đảng viên bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Tính đến cuối năm 2021, Đảng bộ thành phố có 533 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) được đánh giá, xếp loại chất lượng, kết quả có 99 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 398 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 36 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành ủy tặng cờ cho 6 TCCSĐ và tặng bằng khen cho 3 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021), tặng bằng khen cho 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021) và tặng bằng khen cho 587 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 - 2021).

Tại quận Ngũ Hành Sơn, năm 2021 có 26/26 TCCSĐ được đánh giá, xếp loại, trong đó có 5 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ. Có 203/203 TCCSĐ trực thuộc đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng, trong đó 39 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 156 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại quận Sơn Trà, tổng số 28/28 TCCSĐ trực thuộc Quận ủy được đánh giá, xếp loại, trong đó có 27 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, (5 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ. Có 282/282 số chi bộ được đánh giá, xếp loại, trong đó 267 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà Lê Trung Kiên cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên vẫn còn một số khó khăn và hạn chế như việc quy định mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại chất lượng của tổ chức, đơn vị, tập thể lãnh đạo; một số ngành có các khung xếp loại khác nhau nên khó khăn trong việc tổng hợp, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý; một số TCCSĐ chưa làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên…

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên bảo đảm khách quan và thực chất, giúp nhận diện và xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tập thể đánh giá các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị, qua đó làm rõ yếu kém và nêu nguyên nhân, đồng thời liên hệ trách nhiệm cá nhân lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực và phương hướng khắc phục, sửa chữa. Cá nhân tự giác xem xét, đánh giá bản thân, liên hệ ưu điểm, khuyết điểm của tập thể; cầu thị, tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể, đề ra những giải pháp cụ thể khắc phục, sửa chữa có hiệu quả trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định, nhìn chung, quy trình đánh giá, xếp loại TCCSĐ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Cơ quan tổ chức của cấp ủy các cấp đã phối hợp với các cơ quan, bộ phận liên quan trao đổi, thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại và biểu quyết kết quả thống nhất trước khi tổng hợp trình thường trực cấp ủy xem xét, cho ý kiến, báo cáo ban thường vụ cấp ủy quyết định; kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức là căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

TRỌNG HUY

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/chuyen-bien-trong-danh-gia-xep-loai-to-chuc-dang-dang-vien-3912340/

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28-4-2022 về luân chuyển cán bộ. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định:

Quy định về luân chuyển cán bộ

"- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII,

Bộ Chính trị quy định về luân chuyển cán bộ như sau:

I- Quy định chung

Điều 1. Quan điểm, nguyên tắc

1. Công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

2. Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ. Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển.

3. Giải quyết hài hòa giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài.

4. Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định.

5. Có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá cán bộ luân chuyển và chính sách, chế độ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

2. Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ.

3. Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Luân chuyển cán bộ là việc phân công hoặc bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc yêu cầu của chức danh được quy hoạch.

2. Người địa phương là người có quê quán ở địa phương đó (trừ trường hợp có quê quán ở địa phương đó nhưng có 3 thế hệ sinh ra, lớn lên và sinh sống ở địa phương khác) hoặc là người có quê quán ở địa phương khác nhưng có 3 thế hệ sinh ra, lớn lên và sinh sống ở địa phương đó.

3. Cán bộ giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp là người giữ chức vụ cấp trưởng liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Cơ quan nơi có cán bộ luân chuyển đi là địa phương, cơ quan, đơn vị có cán bộ được luân chuyển (gọi chung là cơ quan nơi đi).

5. Cơ quan nơi có cán bộ luân chuyển đến là địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ luân chuyển (gọi chung là cơ quan nơi đến).

II- Quy định cụ thể

Điều 4. Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển

1. Phạm vi

Luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.

2. Đối tượng

- Cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện.

- Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Nguyên tắc bố trí chức danh khi luân chuyển

Cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện

1. Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển.

2. Có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 6. Thẩm quyền, trách nhiệm

1. Thẩm quyền

Thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Trách nhiệm

- Cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ chịu trách nhiệm lãnh đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ và bố trí, phân công công tác đối với cán bộ sau luân chuyển; thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý, đánh giá, nhận xét hằng năm đối với cán bộ luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển cán bộ.

- Cơ quan nơi đi chịu trách nhiệm nhận xét, đánh giá cán bộ được đề xuất đi luân chuyển; phối hợp với cơ quan liên quan trong công tác quản lý, giám sát và giữ mối liên hệ thường xuyên với cán bộ luân chuyển; có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí hoặc đề xuất bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển...

- Cơ quan nơi đến phải chấp hành nghiêm quyết định về luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm bố trí công tác, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường; quản lý, đánh giá cán bộ trong thời gian luân chuyển; phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất hướng bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển...

- Cán bộ luân chuyển phải chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chịu sự kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch luân chuyển, nhận xét, đánh giá, đề xuất bố trí, sắp xếp cán bộ trước và sau luân chuyển; tham mưu sơ kết, tổng kết về công tác luân chuyển cán bộ.

- Các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tham gia thẩm định, thẩm tra, rà soát đối với nhân sự luân chuyển theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của cấp có thẩm quyền; phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát và tham gia ý kiến trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau luân chuyển,...

Điều 7. Kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển

1. Kế hoạch

1.1. Đối với cấp Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ để tham mưu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định cán bộ Trung ương luân chuyển.

1.2. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương

Cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ quy định hiện hành, danh sách cán bộ trong quy hoạch, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và năng lực, sở trường của cán bộ để xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi quản lý. Kế hoạch phải xác định các nội dung cơ bản: Số lượng, nhu cầu, vị trí, chức danh, hình thức, địa bàn luân chuyển; chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển; dự kiến phương án bố trí cán bộ sau luân chuyển (nếu có)...

Căn cứ kế hoạch luân chuyển để lập danh sách cán bộ luân chuyển và kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng cán bộ.

2. Quy trình

Bước 1: Căn cứ vào nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

Bước 2: Căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ trao đổi với các địa phương, cơ quan, đơn vị để đề xuất nhân sự luân chuyển.

Bước 3: Cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ tổng hợp đề xuất của các địa phương, cơ quan, đơn vị và tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh, nhân sự luân chuyển; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

Bước 4: Cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, trao đổi với cơ quan nơi đi, cơ quan nơi đến về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định và trao đổi với cán bộ dự kiến luân chuyển. Tổ chức gặp gỡ cán bộ được luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển; đồng thời, nắm tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển.

Bước 5: Cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công bố quyết định, chỉ đạo bầu cử và các công việc cần thiết khác).

3. Hồ sơ cán bộ luân chuyển

Tương tự như hồ sơ bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định hiện hành.

Điều 8. Thời gian luân chuyển

Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 9. Nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển

1. Cơ quan nơi đi có trách nhiệm nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, uy tín, tiêu chuẩn chính trị và các vấn đề khác có liên quan đến cán bộ theo quy định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định luân chuyển cán bộ.

2. Cơ quan nơi đến có trách nhiệm nhận xét, đánh giá định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, uy tín và các vấn đề có liên quan đến cán bộ luân chuyển và gửi cơ quan nơi đi, cơ quan tham mưu về tổ chức - cán bộ để phối hợp, theo dõi theo quy định.

3. Nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển khi đề xuất bố trí công tác khác.

- Cán bộ luân chuyển tự kiểm điểm về quá trình công tác trong thời gian luân chuyển.

- Cơ quan nơi đến nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển trong thời gian công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về nhận xét, đánh giá và kết luận của mình đối với cán bộ luân chuyển.

Điều 10. Nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển

1. Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ yêu cầu công tác cán bộ của Đảng, nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả công tác, năng lực, sở trường của cán bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp có thẩm quyền.

2. Trường hợp cán bộ luân chuyển được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở địa phương, đơn vị nơi đến thì không còn xem là cán bộ luân chuyển theo quy định.

Điều 11. Chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển

Cơ quan nơi đến thực hiện chế độ, chính sách, bố trí nơi ở, hỗ trợ đi lại, sinh hoạt phí (nếu có) đối với cán bộ luân chuyển. Trường hợp cán bộ luân chuyển đảm nhiệm chức danh có chế độ, phụ cấp chức vụ thấp hơn chức danh đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì được bảo lưu theo quy định.

Điều 12. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác luân chuyển cán bộ theo quy định; đề xuất khen thưởng, biểu dương đối với những nơi làm tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

III- Tổ chức thực hiện

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy định này, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hoá thành quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng không được trái với Quy định này.

2. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ.

3. Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương quy định cụ thể về độ tuổi và thời gian luân chuyển của cán bộ phù hợp với Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân, Luật Công an nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy.

4. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

5. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ".

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/quy-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-luan-chuyen-can-bo-3912163/

ĐNO - Sáng 27-4, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15-12-2000 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn", Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội Nông dân các cấp của thành phố vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với nông nghiệp đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (  ) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vai trò Hội Nông dân các cấp của thành phố trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cấp hội nông dân; chú trọng quy hoạch đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Trong đó đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố triển khai các văn bản mới thay thế cho Chỉ thị số 59-CT/TW và các văn bản liên quan; tập trung xây dựng tổ chức hội và lực lượng nông dân, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; triển khai tốt Quy chế thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong điều kiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thành phố.

Đặc biệt, trong phát triển nông nghiệp, các cấp Hội Nông dân thành phố tập trung vận động hội viên, nông dân tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ, gắn với nông nghiệp đô thị; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang.

Hội Nông dân thành phố cần hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên nông dân trở thành chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân khôi phục sản xuất, chọn giống cây, con vật nuôi; đẩy mạnh dạy nghề, khai thác các nguồn vốn và quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân hiệu quả.

Các cấp hội tiếp tục vận động hộ dân không để phát sinh, tái diễn hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản tự phát trên sông, biển; phối hợp đề xuất các ngành chức năng tạo điều kiện cho người dân sớm được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi ngành nghề.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố hàng năm tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện có để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với thực tiễn; tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp để huy động tiềm năng của nông dân phục vụ quá trình phát triển địa phương; hỗ trợ các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công đối với 3 vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sớm ổn định cơ sở hạ tầng…

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân về nông nghiệp, nông thôn chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy Đảng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; hệ thống tổ chức Hội Nông dân các cấp được củng cố, kiện toàn, phương thức hoạt động của các cấp hội được đổi mới; chính quyền các cấp rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cụ thể hóa triển khai các chính sách, đề án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Hội Nông dân các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi ngành nghề cho nông dân trong quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế biển; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa.

Tại hội nghị, 12 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 2 bên trái) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 2, trái sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202204/to-chuc-phun-lua-phun-nuoc-tren-cau-rong-trong-nhung-ngay-nghi-bu-le-30-4-va-1-5-3911753/

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 - 27-4-2022.

Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou tại lễ đón. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou tại lễ đón. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sáng 26-4, ngay sau Lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội đàm với Phó Chủ tịch nước Pany Yathotou tại Phủ Chủ tịch.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou sang thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên, trên cương vị Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đồng thời bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm quan trọng, mang nhiều ý nghĩa này sẽ góp phần tiếp tục vun đắp, không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành được sau gần nửa thế kỷ thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; bày tỏ tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX (giai đoạn 2021-2026), kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, sớm phục hồi kinh tế - xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou bày tỏ vui mừng trở lại thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thân tình; thể hiện tình đồng chí anh em thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Pany Yathotou chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế thời gian qua, coi đó là nguồn cổ vũ, động viên, bài học kinh nghiệm quan trọng đối với Lào; bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong việc ứng phó dịch COVID-19.

Trước những diễn biến phức tạp hiện nay trên thế giới, hai Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị của việc vun đắp, không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị gắn bó, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đối với an ninh, phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Hai bên vui mừng về những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Vượt qua những khó khăn, cản trở do dịch bệnh, hai bên đã cùng nỗ lực duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, thực hiện tốt các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác trên tất cả các lĩnh vực quan trọng.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước giữ được đà phát triển khả quan. Trong 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 403,6 triệu USD, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam hiện có 214 dự án đầu tư còn hiệu lực vào Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 5,33 tỷ USD, tiếp tục là một trong những nước đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Lào.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou tại lễ đón. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou tại lễ đón. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 44 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, nhất là Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa - thể thao, hợp tác giữa các địa phương hai nước... Hai bên khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế cho tương xứng với tổng thể quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tiếp tục quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, mở rộng kết nối hạ tầng cứng về giao thông, năng lượng, viễn thông cũng như hạ tầng mềm về kết nối kinh tế số, thúc đẩy thương mại cửa khẩu và tiếp tục giải quyết vấn đề nhập tịch cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú.

Hai Phó Chủ tịch nước cũng dành thời gian trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; khẳng định tiếp tục nỗ lực cùng các nước thành viên không ngừng củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, giữ vững các nguyên tắc, giá trị, lập trường chung về các vấn đề liên quan trực tiếp đến hòa bình, an ninh khu vực; thống nhất quan điểm giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực và thế giới bằng biện pháp hòa bình, luật pháp quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Nhân dịp này Phó Chủ tịch nước Pany Yathotou đã trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Lào vào thời gian thích hợp. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã vui vẻ nhận lời.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Theo Baotintuc.vn

ĐNO - Chiều 25-4, phát biểu kết luận hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về hợp tác, hỗ trợ giữa 2 địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị 2 địa phương cần nghiên cứu định hướng trong quy hoạch phát triển, trong đó chú trọng phát huy lợi thế của mỗi bên.

Dự hội nghị, về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Về phía tỉnh Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Những kết quả nổi bật trong hợp tác phát triển

Báo cáo tại hội nghị, 2 địa phương cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã tích cực phối hợp, triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, nổi bật như phối hợp thực hiện các dự án khơi thông sông Cổ Cò, dự án Làng Đại học Đà Nẵng, đầu tư kết nối hệ thống giao thông giữa hai địa phương.

Bên cạnh đó, công tác liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản cũng như phát triển giáo dục, y tế,  bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được triển khai hiệu quả.

Thời gian tới, hai địa phương thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; đồng thời bổ sung bố trí nguồn vốn trung hạn để triển khai thực hiện dự án Làng Đại học Đà Nẵng; đề nghị Trung ương sớm đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ 14G, 14B, 14D (giai đoạn 2021 - 2025).

Ngoài ra, trên cơ sở đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Nam sẽ rà soát các quy hoạch chung khu vực vùng đông tỉnh Quảng Nam giáp ranh thành phố Đà Nẵng nhằm bảo đảm khớp nối không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giữa hai địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định qua 5 năm triển khai Kết luận 26-KL/TUQN-TUĐN, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ, khai thác tốt các lợi thế của nhau để cùng phát triển.

Nổi bật là công tác liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; phát triển y tế, giáo dục, các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện hiệu quả.

Mạng lưới giao thông kết nối 2 địa phương ngày càng được hoàn thiện, thông suốt; công tác quản lý, khai thác nguồn nước các sông chảy qua 2 địa phương, kiểm tra, giám sát việc vận hành các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn được phối hợp đồng bộ, bảo đảm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch liên kết phát triển du lịch, cung ứng các nông sản chất lượng, an toàn, đáp ứng được nhu cầu tại thị trường Đà Nẵng.

“Những thành quả đó đã góp phần thúc đẩy sự phát triển bứt phá đi lên của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tạo nên vị thế và uy tín ngày càng cao đối với cả nước và trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây chính là sự nỗ lực rất lớn, sự kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân 2 địa phương trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đẩy mạnh hợp tác trong thời gian đến

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đánh giá trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai địa phương rất tốt, đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin, thực hiện các hội nghị, hội thảo, qua đó có tiếng nói đồng thuận.

Tuy nhiên, việc phối hợp của hai địa phương trên nhiều lĩnh vực chưa thực sự đi vào chiều sâu, vì vậy đề nghị thời gian tới tiếp tục hợp tác để thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, như: khớp nối một số tuyến đường giao thông, đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ rừng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nêu bật một số kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai địa phương, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới sẽ tập trung phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển như: phối hợp phát triển du lịch về đêm, xúc tiến đầu tư quảng bá sản phẩm du lịch của hai địa phương, mở rộng kết nối giao thông, phối hợp thực hiện các dự án liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, dưới sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Thường vụ, Ban cán sự Đảng UBND 2 địa phương, thời gian qua, Đà Nẵng và Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt, góp phần vào sự phát triển chung.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Ban Thường vụ, các ban, ngành tỉnh Quảng Nam rất trách nhiệm trong việc thực hiện phối hợp, qua đó khẳng định mối quan hệ chặt chẽ của hai địa phương.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cơ bản thống nhất 15 nhiệm vụ hợp tác giữa 2 địa phương đã nêu và ghi nhận 14 kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng thời, đề nghị 2 địa phương cần nghiên cứu định hướng trong quy hoạch phát triển, trong đó phát huy lợi thế của mỗi bên, tiếp tục bổ sung một số nội dung hợp tác cụ thể; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu bổ sung liên kết, hỗ trợ trong phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất từ phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành phối hợp cùng tỉnh Quảng Nam để triển khai.

Về nội dung phối hợp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ 2 địa phương giao Ban cán sự Đảng UBND 2 địa phương xây dựng chương trình phối hợp; đồng thời tạo cơ chế để sở, ngành, đơn vị chủ động đề xuất các nội dung phối hợp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ký kết chương trình hợp tác phát triển trong thời gian đến.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên). Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trao 50 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại xã Duy Sơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (ngồi hàng đầu bên trái) và ông Phan Việt Cường (ngồi, bên phải) ký kết chương trình hợp tác, phát triển giữa 2 địa phương trong thời gian tới. Ảnh: NGỌC PHÚ.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (ngồi hàng đầu bên trái) và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường (ngồi bên phải) ký kết chương trình hợp tác, phát triển giữa
2 địa phương trong thời gian tới. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 13 bên trái) tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại Khu căn cứ Hòn Tàu (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thắp hương tại Khu di tích Đặc khu Ủy Quảng Đà (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: NGỌC PHÚ
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm tại Khu căn cứ Hòn Tàu (Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên). Ảnh: NGỌC PHÚ
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202204/da-nang-quang-nam-tang-cuong-hop-tac-cung-phat-trien-3911649/

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới”, các cấp ủy Đảng triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp mang lại kết quả đáng ghi nhận.

Chi bộ Quân sự phường Thọ Quang thuộc Đảng bộ phường Thọ Quang (quận Sơn Trà)  kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Ảnh: PV
Chi bộ Quân sự phường Thọ Quang thuộc Đảng bộ phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Ảnh: PV

Nhiều giải pháp phát triển Đảng

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 1.004 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 158 đảng viên so với năm 2020. Chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng cao. Trong tổng số đảng viên kết nạp mới có 50 đảng viên là công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, chiếm 4,98%; 123 đảng viên có trình độ trung cấp, cao đẳng, chiếm 12,25%; 791 đảng viên có trình độ từ đại học trở lên, chiếm 78,78%

Để có được kết quả này, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nên chủ động ban hành nghị quyết, kế hoạch, đề ra chỉ tiêu phấn đấu tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Các cấp ủy Đảng rất quan tâm chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng ở những chi bộ ít đảng viên, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, các hội, đoàn thể, cán bộ chủ chốt ở khu dân cư, lực lượng dân quân, dự bị động viên, đồng thời giao chỉ tiêu tạo nguồn, cơ cấu đến từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, Quận ủy Thanh Khê giao chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm cho các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tọa đàm đối thoại với thanh niên; sinh hoạt chuyên đề thảo luận về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung phát triển Đảng ở chi bộ khu dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Qua đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã quyết định kết nạp 79 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 5 trường hợp so với cùng kỳ.

Để nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu Huyện ủy tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm giữa Thường trực Huyện ủy và các đoàn viên ưu tú với chủ đề “Đảng trong cuộc sống của tôi”, định hướng nhận thức tư tưởng và động cơ phấn đấu vào Đảng cho các thanh niên.

Các cấp ủy tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên lập nghiệp, có điều kiện gắn bó xây dựng, phát triển tại địa phương để tạo nguồn cho Đảng một cách ổn định, lâu dài. Không những vậy, qua công tác phòng, chống Covid 19, các địa phương phát hiện những đoàn viên ưu tú, nhiệt tình tham gia công tác phòng, chống dịch để giới thiệu tham gia lớp đối tượng Đảng. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Năm 2021, toàn huyện kết nạp được 86 đảng viên mới, tăng 16 đảng viên so với năm 2020.

Tăng cường quản lý đảng viên

Việc tăng cường quản lý đảng viên thời gian qua được các tổ chức Đảng chú trọng. Ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tổ chức quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Hà Đức Hoài, trong công tác quản lý đảng viên, bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở thực hiện đúng và đầy đủ quy định của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố ban hành các công văn chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng tăng cường công tác quản lý đảng viên liên quan đến yếu tố nước ngoài; rà soát tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, đảng viên đã nghỉ công tác nhưng chưa chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú và giới thiệu đảng viên về sinh hoạt đúng với cấp ủy nơi cư trú hiện tại.

Đối với các tổ chức Đảng không thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, dẫn đến việc đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật hoặc xóa tên trong danh sách đảng viên không được xem xét các hình thức khen thưởng theo quy định. “Với các giải pháp trên, bước đầu đã khắc phục được tình trạng đảng viên sinh hoạt nơi cư trú không đúng quy định cũng như tình trạng chậm trễ trong việc chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương sau khi nghỉ công tác”, ông Hoài nhấn mạnh.

Các quận ủy, huyện ủy cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý tốt đảng viên. Điển hình, Huyện ủy Hòa Vang triển khai thực hiện phương châm “Mạnh dạn nhận diện - Kịp thời giúp đỡ - Kiên quyết sàng lọc”.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang Nguyễn Văn Vân cho biết, Huyện ủy triển khai thực hiện “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW để nhận diện các biểu hiện và sửa chữa khuyết điểm của đảng viên, tạo ra phong trào sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ. Đối với những đảng viên chậm khắc phục biểu hiện đã nhận diện, Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời kèm cặp, giúp đỡ.

“Huyện ủy cũng kiên quyết sàng lọc để đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng với quy trình chặt chẽ theo Hướng dẫn 02-HD/BTCTW; xóa tên những đảng viên vi phạm quy định sinh hoạt Đảng, bỏ sinh hoạt, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo đúng quy định”, ông Vân nhấn mạnh.

NGỌC PHÚ

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202204/tao-chuyen-bien-tich-cuc-trong-cong-tac-phat-trien-dang-va-quan-ly-dang-vien-3911584/

Sau 10 tháng làm việc, dự thảo lần 1 "Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã được hình thành.

Chủ tịch nước làm việc với Tổ biên tập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước làm việc với Tổ biên tập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng "Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vừa có buổi làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án về dự thảo lần 1 của Đề án.

Như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Thường trực Ban Chỉ đạo, sau 10 tháng làm việc khẩn trương, hiệu quả, dự thảo lần 1 "Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã được hình thành.

Sau đây xin giới thiệu về quá trình xây dựng dự thảo Đề án quan trọng này.

Xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì sự trường tồn của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng xác định: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị."

Định hướng chung là: "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước. Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững."

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tháng 5-2021, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng "Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" gồm 21 thành viên, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng, do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng ban Chỉ đạo, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo là Ban Nội Chính Trung ương.

Trên tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đầu tháng 6-2021, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp  triển khai Quyết định của Bộ Chính trị.

Tại cuộc họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quán triệt: "Đây là Đề án hết sức quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cũng như phải đảm bảo phục vụ điều hành đất nước phát triển tốt nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân…"

Tháng 7-2021, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Phiên họp đầu tiên, thống nhất ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án để phân công nhiệm vụ và xác định lộ trình thực hiện, thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án để huy động các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn có kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng về nhà nước pháp quyền trong cả nước tham gia xây dựng Đề án.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây nên, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức thành công ba cuộc hội thảo quốc gia, với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Ban Chỉ đạo.

Hội thảo lần thứ nhất, diễn ra tại Hà Nội, ngày 11-12-2021 về "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; Hội thảo lần thứ 2, tại Đà Nẵng, ngày 17-1-2022 về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" và hội thảo tại lần thứ 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/3-2022 về "Những vấn đề mới, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045."

Các cuộc hội thảo quốc gia, như Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phan Đình Trạc khẳng định, đã được tổ chức "trên tinh thần thật thẳng thắn, trách nhiệm, mạnh dạn.., với các đề xuất đột phá có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới," tập hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc được đúc kết từ nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đây là nguồn dữ liệu, kiến thức phong phú, có giá trị về cả thực tiễn và lý luận để Tổ Biên tập xây dựng dự thảo lần 1 của đề án.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp: "Các chuyên gia, nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận sâu sắc, thẳng thắn các chủ đề hội thảo. Các hội thảo cũng đã khởi động và kích hoạt tư duy của xã hội để góp phần xây dựng Đề án."

Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đánh giá các hội thảo "đã làm rõ được những thành tựu và xác định được những vấn đề cốt lõi, mang tính chiến lược, đột phá trong tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam."

Thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo, từ tháng 7-2021, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng Đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, một số cấp ủy, tổ chức đảng khác và các cơ quan nghiên cứu lý luận ở Trung ương đã khẩn trương xây dựng 27 báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng đề án.

Các cơ quan, tổ chức đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận, toạ đàm, cuộc họp lấy ý kiến để huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến trên từng lĩnh vực cụ thể.

Đến cuối tháng 3-2022, Tổ Biên tập xây dựng Đề án đã tập hợp được hơn 4.000 trang tài liệu từ kết quả của ba cuộc hội thảo quốc gia, 27 báo chuyên đề nhánh.

Kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn và tổng hợp nội dung của các báo cáo chuyên đề, các cuộc hội thảo quốc gia đã giúp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng đề án đúc rút được những luận điểm rất quan trọng, làm cơ sở cho việc xây dựng đề án.

Như khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trong phát biểu tổng kết hội thảo quốc gia lần thứ 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nước pháp quyền là một phương thức tổ chức quyền lực nhà nước trên cơ sở thượng tôn hiến pháp và pháp luật để bảo đảm bản chất dân chủ của nhà nước. Từ đó hình thành nên quan điểm "Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quá trình Nhà nước ta thiết lập và vận hành những nguyên lý, đặc trưng phổ quát, tiến bộ của nhà nước pháp quyền hiện đại, mang định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, do Đảng lãnh đạo, nhằm mục tiêu phát triển đất nước, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân."

Quá trình đó, "phải dựa trên tư duy biện chứng, lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng dân chủ, pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa, phát huy nội lực và thành tựu đã đạt được của sự nghiệp đổi mới trong hơn 35 năm qua; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới; có lộ trình, bước đi phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong từng giai đoạn."

Khẳng định "xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quy luật phát triển tất yếu của Nhà nước Việt Nam, phù hợp với xu thế của thời đại, là chủ trương nhất quán, đúng đắn của Đảng, là nguyện vọng, sự lựa chọn của nhân dân, là yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện."

Sau hơn 10 tháng nỗ lực, cố gắng làm việc, quán triệt yêu cầu xuyên suốt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt ra là đối với một đề án xây dựng nghị quyết của Đảng là viết sao cho "nhân dân dễ hiểu, được Đảng chấp nhận, thế giới công nhận, dễ vận dụng và dễ triển khai," Tổ Biên tập xây dựng đề án cùng Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng và các chuyên gia, nhà khoa học hình thành nên dự thảo lần 1 "Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" để trình Ban Chỉ đạo theo đúng kế hoạch; nội dung dự thảo Đề án bám sát Cương lĩnh xây dựng đất nước, Hiến pháp năm 2013, các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đề xuất nhiều điểm mới, có tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian tới.

 Theo vietnamplus.vn

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202204/xay-dung-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-3910250/