Với sự quan tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp, công tác cán bộ nữ những năm qua có bước chuyển biến đáng kể, tỷ lệ nữ tham chính ngày càng tăng cao.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ (thứ 2, phải sang) và bà Hồ Thị Cẩm Nhung,  Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (bên trái) kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hòa Xuân.  Ảnh: AN NHIÊN
Bà Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ (thứ 2, phải sang) và bà Hồ Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (bên trái) kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hòa Xuân. Ảnh: AN NHIÊN

Tỷ lệ cán bộ nữ tăng

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 14-4-2015, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án “Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020”.

Theo đó, đã triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng mới quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, kết quả, cán bộ nữ trong danh sách quy hoạch được phê duyệt luôn bảo đảm số lượng, tỷ lệ theo yêu cầu và tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã tăng nhanh so với thời điểm ban hành đề án (năm 2015 có 41/368 cán bộ nữ, tỷ lệ 11,14%; đến cuối năm 2021 có 73/301 cán bộ nữ, tỷ lệ 24,25%).

Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm, giao trọng trách quan trọng trên cương vị lãnh đạo, quản lý như Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, bí thư quận ủy, giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và tương đương. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ này tăng hơn so với nhiệm kỳ trước ở cả 3 cấp.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng ủy thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ như: chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác cán bộ rà soát, xây dựng kế hoạch đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ đối với các cơ quan, đơn vị sắp có cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu nhưng chưa có cán bộ nữ tham gia ban lãnh đạo; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ nữ trong quy hoạch để cán bộ nữ có cơ hội tiếp cận thực tế, tích lũy kinh nghiệm và phát huy sở trường, nâng cao năng lực công tác; chỉ đạo Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố định hướng chủ trương bình đẳng giới trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và kịp thời quán triệt nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giới thiệu cán bộ nữ ứng cử để bảo đảm cơ cấu nữ trong công tác bầu cử…

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, hầu hết cán bộ nữ được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý đều nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ khi được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm, giao phó nên không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên, khẳng định năng lực, phẩm chất và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều cán bộ trong thời gian ngắn đã chứng tỏ được năng lực, uy tín, có kết quả công tác nổi trội, vượt bậc và được cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục bổ nhiệm giữ vị trí cao hơn…

Ông Nguyễn Bá Sơn cho biết, để tạo nguồn cán bộ nữ có chất lượng cho cấp thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch cán bộ ở cấp quận, huyện và tương đương; yêu cầu thực hiện nhuần nhuyễn, linh hoạt công tác quy hoạch cán bộ, lấy quy hoạch cấp dưới để làm tiền đề quy hoạch cán bộ cấp trên, trong đó chú ý, quan tâm đối tượng cán bộ nữ. Đặc biệt, địa phương, đơn vị nào chưa chuẩn bị được nguồn cán bộ nữ tại chỗ thì phải thực hiện quy hoạch “động”, không khép kín, cục bộ.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang Nguyễn Văn Vân, nhận thức tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ nên trong quy hoạch, yêu cầu tỷ lệ nữ bắt buộc không dưới 20%, các chức danh chủ chốt phải quy hoạch ít nhất 1 nữ; ít nhất có 35% cán bộ nữ được cử đi đào tạo; ưu tiên bổ nhiệm cán bộ nữ trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm. Ở những cơ quan chưa có lãnh đạo nữ, nhất thiết phải bổ nhiệm nữ, nếu tại chỗ không có, luân chuyển từ nơi khác đến.

Chú trọng tạo nguồn

Theo ông Nguyễn Bá Sơn, nhằm tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham chính, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 20-10-2021 về “Tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Mục tiêu Ban Thường vụ Thành ủy hướng đến là xây dựng đội ngũ cán bộ nữ chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm tính kế thừa, hướng đến sự tham gia tích cực, bình đẳng của phụ nữ trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có 60% các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 40% cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đến năm 2030, tỷ lệ này là 75% và 50%; có 30-35% cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp từ 22% trở lên, có nữ trong Ban Thường vụ các cấp và thường trực cấp ủy các cấp; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt trên 35%; có nữ tham gia Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Thanh Khê Phan Tấn Dũng cho biết, trong Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, Quận ủy Thanh Khê đề ra chỉ tiêu cơ cấu nữ trong Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy phường chiếm 25-30%; 100% cơ quan, đơn vị địa phương có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên có cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ; 10/10 phường có cán bộ nữ giữ một trong các chức danh Thường trực Đảng ủy. Để thực hiện mục tiêu này, Quận ủy rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, xem xét nguồn cán bộ nữ có khả năng bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý trong thời gian tiếp theo; đồng thời ưu tiên cử cán bộ nữ trong diện quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng. Nhiều địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho cán bộ nữ có nhu cầu tự học nâng cao trình độ phù hợp với vị trí việc làm hoặc chức danh quy hoạch.

Để thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của huyện, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, ông Nguyễn Văn Vân cho biết, Huyện ủy đẩy mạnh công tác cán bộ nữ, thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, phấn đấu đưa tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND đạt tỷ lệ theo mục tiêu của Trung ương đề ra; phấn đấu bố trí cán bộ nữ lãnh đạo ở tất cả các cơ quan có 30% cán bộ, công chức, người lao động là nữ. “Ban Thường vụ Huyện ủy tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong đội ngũ cán bộ nữ để họ thật sự phát huy khả năng, qua đó tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu, tiến cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện”, ông Vân nhấn mạnh.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, một trong những giải pháp quan trọng nhất là đặt công tác quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể cán bộ ở từng cấp, ngành, từng địa phương, đơn vị; đồng thời với công tác quy hoạch cán bộ nữ phải quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nguồn nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá, xác định nhu cầu cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo làm cơ sở thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

AN NHIÊN

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/bai-cuoi-chu-trong-tao-nguon-can-bo-nu-3914722/

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ nữ với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ nữ. Công tác này được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện bình đẳng giới.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Trần Thị Thanh Tâm (đứng) trao đổi công việc với cán bộ đơn vị. Ảnh: Ngọc Phú
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Trần Thị Thanh Tâm (đứng) trao đổi công việc với cán bộ đơn vị. Ảnh: Ngọc Phú

Bài 1: Đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố, địa phương

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ các cấp luôn nỗ lực, nhạy bén, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. Cán bộ nữ đồng hành, chia sẻ, gánh gác trách nhiệm cùng với lãnh đạo thành phố, địa phương vượt qua khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (SN 1976) từ năm 2014 đến nay lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Thường trực; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận; Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ở mỗi cương vị lãnh đạo, bà Anh Thi cùng Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trong giai đoạn đảm đương vị trí Chủ tịch UBND quận (2015-2020) và Bí thư Quận ủy (năm 2020 đến nay), bà Anh Thi cùng tập thể lãnh đạo UBND quận thực hiện tốt việc phối hợp điều hành mọi hoạt động của UBND quận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận. Nhờ vậy, từ năm 2015 đến năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch giao, công tác an sinh xã hội thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác phòng, chống Covid-19 mang lại những kết quả tích cực.

“Trong lãnh đạo, điều hành, bà Anh Thi luôn gần gũi, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề bất cập, chủ động đề xuất, kiến nghị tập thể Ban Thường vụ Quận ủy đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát các nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng để thống nhất chủ trương thực hiện. Ngoài ra, Bí thư Quận ủy thường xuyên đi cơ sở, gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở”, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Lê Thị Thanh Duyên nhìn nhận.

Bà Trần Thị Thanh Tâm (SN 1976) đã trưởng thành qua nhiều vị trí: Phó Chủ tịch, Chủ tịch, Bí thư Quận ủy Sơn Trà và nay là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Khi làm việc tại quận Sơn Trà, ở vị trí nào bà cũng nhiệt huyết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề ra nhiều biện pháp, giải pháp đưa Sơn Trà phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ.

Cuối năm 2020, bà Tâm được Thành ủy, UBND thành phố điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Nhận nhiệm vụ đúng vào thời điểm xảy ra Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng là thời điểm thành phố tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, bản án trước đây nhằm khơi thông nguồn lực phát triển thành phố nên bà Tâm cùng lãnh đạo và cán bộ, công chức sở phát huy đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

“Trong thời điểm khó khăn của thành phố, bản thân tôi và tập thể đơn vị luôn xác định nỗ lực thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó đặc biệt là tham mưu các kịch bản về phát triển kinh tế-xã hội bám sát tình hình kết quả công tác phòng, chống dịch của cả nước và thành phố, công tác thu hút đầu tư, các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp…”, bà Tâm chia sẻ.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ nữ các cấp của thành phố. TRONG ẢNH: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân (giữa) phát biểu tại buổi giám sát công tác phòng, chống dịch tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.  Ảnh: NGỌC PHÚ
Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ nữ các cấp của thành phố. TRONG ẢNH: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân (giữa) phát biểu tại buổi giám sát công tác phòng, chống dịch tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Là học viên Đề án 89 của thành phố, sau tốt nghiệp, bà Hồ Thị Cẩm Nhung (SN 1986) được phân công về phường Hòa Xuân công tác. Bà Nhung luôn nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tháng 10-2017, bà được HĐND phường tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân. Đây là vinh dự, cơ hội cho bản thân có thể phát huy năng lực, phẩm chất đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Nhiều năm trước, Hòa Xuân có nhiều dự án của thành phố đang triển khai bị chững lại bởi 100 hộ dân ở khu vực Cồn Dầu chưa đồng ý giao mặt bằng. Từ năm 2017- 2019, nữ Chủ tịch UBND  cùng cán bộ phường kiên trì vận động thuyết phục “mưa dầm thấm lâu” bằng nhiều hình thức và đề xuất lãnh đạo UBND quận, thành phố tiếp công dân nhiều lượt để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó xem xét và giải quyết thấu tình đạt lý cho từng trường hợp cụ thể. “Thời gian đó, tôi ở nhà dân nhiều hơn ở nhà mình. Ngày nào tôi cũng xuống từng gia đình tâm sự và vận động, thuyết phục, nhờ đó người dân đã lắng nghe…”, bà Nhung nhớ lại.

Bà Lê Thị Phước Oanh (SN 1979), Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang, là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi được thành phố tiếp nhận theo chính sách thu hút năm 2002 và phân công công tác tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hòa Vang. Bà Oanh tâm sự: “Là cán bộ trẻ được thành phố đưa về, vinh dự và tự hào lắm nên miệt mài cống hiến. Do đó, bản thân đảm đương nhiều nhiệm vụ và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt, được lãnh đạo huyện tin tưởng”. Năm 2014, bà Oanh được UBND huyện bổ nhiệm vị trí Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục phụ trách lĩnh vực đất đai và các dự án, qua đó kịp thời tham mưu về mặt quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai và tháo gỡ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai của 11 xã. Những năm gần đây, Hòa Vang là địa phương triển khai nhiều dự án trọng điểm, bà Oanh đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu các quy định của pháp luật để tham mưu UBND huyện triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Công tác này tại huyện Hòa Vang trở thành điểm sáng của thành phố, được Thành ủy, UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao. “Có những dự án vướng mắc khó khăn trải qua nhiều thời kỳ, khiến người dân bức xúc, tôi đã chủ động phối hợp với từng cơ quan, đơn vị để tham mưu cho thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó tạo được niềm tin cho nhân dân ủng hộ việc triển khai các dự án”, bà Oanh chia sẻ.

Ngoài những cán bộ nữ nêu trên còn có nhiều cán bộ nữ là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố có những nỗ lực trong công tác, đóng góp tích cực phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhận xét, lực lượng cán bộ lãnh đạo nữ có những đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Ở mỗi cấp ngành, lãnh đạo nữ luôn tâm huyết, trách nhiệm, chỉn chu, dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn, đoàn kết cùng tập thể để xây dựng, phát triển đơn vị, địa phương. Trong gian khó, họ đồng hành, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng thành phố.

NGỌC PHÚ

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/phat-huy-vai-tro-can-bo-nu-3914633/

Chị Nguyễn Thị Phương Linh, 32 tuổi (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) từ trẻ mồ côi được Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai nuôi dưỡng từ nhỏ, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều kết quả xuất sắc để trở thành giám đốc của chính trung tâm này.

Chị Nguyễn Thị Phương Linh (bên phải) hướng dẫn các em học tập tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chị Nguyễn Thị Phương Linh (bên phải) hướng dẫn các em học tập tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Từ thuở bé, Linh ở với bà nội, đi học trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Bà nội già yếu, đau ốm quanh năm. Bữa cơm thường chỉ có rau với nước mắm, ăn uống kham khổ, bữa đói bữa no nên Linh bị suy dinh dưỡng, còi xương, rụng hết tóc. Năm 10 tuổi, Linh được cán bộ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố làm thủ tục đón vào Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (năm 1990).

Nhớ lại thời thơ ấu gian khổ, Linh chia sẻ, vào Trung tâm Hoa Mai khi ấy như được đổi đời, một giấc mơ có thật. Những bữa ăn đủ chất và việc học tập, sinh hoạt nền nếp cùng sự quan tâm, thương yêu, chăm sóc của cán bộ nơi đây giúp Linh thoát dần hình hài của đứa trẻ suy dinh dưỡng, cùng với đó học lực cũng khá dần. Vượt qua khó khăn, mặc cảm, Linh được bạn bè quý mến. Trong những năm học ở Trường Đại học Đông Á (2008-2011), nhờ kết quả học tập tốt, nhất là môn tiếng Anh, Linh được một nhà hảo tâm người Mỹ tài trợ sang học ở Trường Palm Beach State College (Hoa Kỳ).

Sau khi tốt nghiệp về nước vào năm 2016, Linh công tác tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện, thường xuyên được mời làm phiên dịch cho các đoàn khách nước ngoài. Đặc biệt, chị được chọn tham gia công tác quản lý và phiên dịch phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Chương trình hợp tác Thái Bình Dương Pacific Partnership 2018 tại Cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), làm phiên dịch viên trên tàu sân bay USS Carl Vinson (Hoa Kỳ) năm 2018…

Đến năm 2020, Nguyễn Thị Phương Linh được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố cử làm Giám đốc Trung tâm Hoa Mai. Từ một đứa trẻ mồ côi được Trung tâm Hoa Mai nuôi dưỡng, nay trở thành giám đốc của chính trung tâm này, chị đồng cảm sâu sắc với các em và dốc hết nhiệt huyết, tâm sức, xây dựng trung tâm đạt nhiều thành tích. Chị lập dự án lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời được Hội Tương trợ cô nhi Việt Nam (Pháp) chấp nhận đầu tư kinh phí để thực hiện, qua đó bảo đảm nguồn điện thắp sáng cả trong các dãy nhà và khắp khuôn viên trung tâm. Đồng thời, liên kết Công ty TNHH MTV Ngọc Khang Garden làm dự án trồng hoa giấy với diện tích 3.500m2 trong khuôn viên Trung tâm Hoa Mai. Người giám đốc trẻ giàu tâm huyết còn tổ chức trồng vườn cây thuốc Nam trong trung tâm để sử dụng chữa bệnh cho trẻ em nơi đây.

Phát huy thế mạnh ngoại ngữ, Linh tạo dựng mối quan hệ tốt với thầy cô giáo Trường Singapore (quận Ngũ Hành Sơn), qua đó trường giúp đỡ trung tâm dạy phụ đạo, bồi dưỡng và các hoạt động nhân đạo. Đặc biệt, nữ giám đốc phối hợp CLB Sen Việt (Đà Nẵng) tổ chức dịch vụ rửa ô-tô và xe máy để cải thiện đời sống cho các em. Theo đó, Trung tâm Hoa Mai và CLB Sen Việt nhận rửa xe miễn phí và nhận sự ủng hộ tùy lòng hảo tâm của các chủ xe. Linh còn thường xuyên tổ chức lao động liệu pháp như chăn nuôi gà, trồng và chăm sóc rau xanh…

Theo nữ giám đốc trẻ, kết quả sản xuất, chăn nuôi được dùng để cải thiện bữa ăn cho các em, đồng thời giúp các em biết làm những công việc phổ thông, đến khi ra khỏi chương trình dễ hòa nhập cuộc sống. Ở Trung tâm Hoa Mai hiện có 3 em quá tuổi quy định nhưng chưa có cuộc sống ổn định, được vị giám đốc trẻ phúc hậu tiếp tục nuôi, tạo điều kiện học đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, làm nòng cốt trong các hoạt động gây quỹ và hỗ trợ trung tâm trong việc dạy kèm và quản lý các em nhỏ. Chị Linh cho biết: “Trung tâm Hoa Mai hiện đang nuôi 35 trẻ mồ côi 5-18 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam”.

Năng nổ, sáng tạo và giỏi ngoại ngữ, Linh cùng tập thể xây dựng Trung tâm Hoa Mai đạt nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, những đoàn khách quốc tế khi đến thăm trung tâm này đều nể phục người nữ giám đốc trẻ thông minh, hoạt bát và tự phiên dịch trong mọi việc. Theo Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Phương Linh là trường hợp đầu tiên ở Đà Nẵng từ trẻ mồ côi trở thành giám đốc trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và có nhiều sáng kiến, đột phá trong việc xây dựng trung tâm, tổ chức nhiều hoạt động cải thiện đời sống và nâng cao kỹ năng sinh hoạt tập thể cho trẻ mồ côi.

LÊ VĂN THƠM

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/tu-tre-mo-coi-tro-thanh-giam-doc-trung-tam-nuoi-day-tre-mo-coi-3914599/

ĐNO - Sáng 21-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương và thưởng nóng Công an thành phố số tiền 150 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, triệt xoá đường dây ma tuý từ nước ngoài chuyển về qua đường hàng không và làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng số tiền 100 triệu đồng cho các đơn vị tham gia điều tra triệt phá đường dây chuyền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về địa bàn thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng cho các đơn vị tham gia điều tra triệt phá đường dây chuyền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về địa bàn thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương và đánh giá cao thành tích của các lực lượng thuộc Công an thành phố trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian qua. Đồng thời đề nghị Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

“Qua các vụ án gần đây cho thấy, tội phạm đã tinh vi, biến tướng và manh động hơn. Chúng lợi dụng các kẻ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi. Công an thành phố cần chủ động hơn nữa, xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn ngừa từ xa, từ sớm các loại tội phạm để bảo đảm an ninh, an toàn cho thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 13-5, Công an thành phố phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp 2 đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không từ Cộng hòa Liên bang Đức về Đà Nẵng, thu giữ tổng cộng 8.500 viên thuốc lắc (có trọng lượng 3,35 kg), 50 viên hồng phiến, 50 gam ketamine, 10 gam ma túy đá, 1 khẩu súng rulo bắn đạn su và 56 viên đạn su.

Đây là vụ án xuyên quốc gia có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục phối hợp, làm rõ các đầu mối khác liên quan đến vụ án trên địa bàn toàn quốc.

Đến ngày 19-5, Công an thành phố tiếp tục phá đường dây chuyên tổ chức nhập cảnh trái phép cho nước ngoài, bắt khẩn cấp 1 đối tượng và tạm giữ 7 đối tượng người nước ngoài. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng thêm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng số tiền 50 triệu đồng các đơn vị đã có thành tích điều tra, làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích điều tra, làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

Sau 47 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là sau 25 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Trong đó, quận Hải Châu được xác định là khu vực trung tâm phát triển của Đà Nẵng.

Đô thị quận Hải Châu phát triển nhanh, vươn lên mạnh mẽ. Trong ảnh: Một góc đô thị quận Hải Châu nhìn từ trên cao.Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đô thị quận Hải Châu phát triển nhanh, vươn lên mạnh mẽ. TRONG ẢNH: Một góc đô thị quận Hải Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Diện mạo đô thị khang trang

Trong vô vàn khó khăn, thách thức của những năm đầu sau giải phóng, công trình khu tập thể Hòa Cường được xây dựng vào đầu những năm 1980 với cơ sở hạ tầng khu dân cư (KDC) tương đối hoàn chỉnh. Dù còn một số bất cập nhưng cũng mở ra hướng đột phá quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng. Vào tháng 3-1985, thành phố tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Nhà hát Trưng Vương, Trung tâm Thương nghiệp dịch vụ Đà Nẵng (chợ Cồn). Sau đó 5 năm, chợ Hàn, chợ Hòa Thuận, chợ Mới được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Năm 1995, thành phố có chủ trương xây dựng tuyến đường Đông - Tây (Nguyễn Văn Linh hiện nay) và xây dựng các KDC Thạc Gián, Vĩnh Trung và Nam Dương, trong đó có 385 hộ dân thuộc phường Nam Dương giải tỏa để chỉnh trang đô thị. Cũng trong năm 1995, đường Hoàng Diệu, Quang Trung được mở rộng và nâng cấp; khu vực Đầm Rong bắt đầu được cải tạo...

Sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quận Hải Châu vận động nhân dân xây dựng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng đô thị theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Theo đó, tiến hành mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường lớn như: Đống Đa, Lê Duẩn, Nguyễn Thiện Thuật… và bê-tông hóa đường kiệt, hẻm; xây dựng mương, cống thoát nước trong các KDC. Cùng với đó, thành phố triển khai giải tỏa, xây dựng các KDC mới theo quy hoạch như: Khuê Trung, Hòa Cường, Hòa Thuận, Thuận Phước, Thanh Bình… và những tuyến đường lớn như đường 2 Tháng 9, Nguyễn Tất Thành, cầu Sông Hàn…

“Người dân có tinh thần đồng thuận cao, sẵn sàng hiến đất để mở đường, giải tỏa, di dời đến nơi ở mới để bàn giao mặt bằng xây dựng công trình. Chúng tôi vận động dân giải tỏa, di dời xây dựng đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Chí Thanh, Yên Bái, người dân phấn khởi lắm. Có nhiều công trình vận động dân giải tỏa rất nhanh, thậm chí rút ngắn hơn 30% thời gian giải tỏa và không phải cưỡng chế trường hợp nào”, nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu Kiều Văn Toàn nói.

Diện mạo đô thị của quận ngày càng khang trang, rộng mở với khu đô thị trung tâm được nâng cấp phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ. Trên địa bàn quận, nhiều tuyến đường lớn được chỉnh trang mới và xây dựng thêm 5 cây cầu đẹp nối đôi bờ sông Hàn là: cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Tiên Sơn cùng với những công trình giao thông mới như: nút giao thông (hầm chui) phía tây cầu Sông Hàn, nút giao thông (cầu vượt và hầm chui) phía tây cầu Trần Thị Lý. Nhiều khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê cao tầng được xây dựng và đưa vào hoạt động. Đồng thời hình thành nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất, hiện đại như: Nguyễn Văn Linh, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu, Lê Duẩn, Bạch Đằng, 2 Tháng 9, Hùng Vương… Đặc biệt, sau ngày giải phóng, trên địa bàn quận chỉ có 33 tuyến đường, nay có đến 300 tuyến đường đã được thảm bê-tông nhựa và đặt tên.

Xây dựng đô thị nén, quảng trường trung tâm, bảo tàng sống

Cũng theo UBND quận Hải Châu, trong tổng thể đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quận Hải Châu được xác định là khu vực trung tâm phát triển của Đà Nẵng, địa bàn trọng điểm về phát triển đô thị, kinh tế, văn hóa… Theo đó, khu vực trung tâm đô thị gắn liền với trung tâm thành phố được xác định với diện tích khoảng 631ha, bao gồm khu vực hành chính cốt lõi nằm tại quận Hải Châu.

Hiện quận đang nghiên cứu, đề xuất giải pháp tái thiết các khu đô thị cũ tại 4 vị trí. Đồng thời, quận cũng mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường dưới 4m, cải tạo, đầu tư, nâng cấp kiệt, hẻm; xây dựng thêm các bãi đỗ xe ngầm, nổi, thông minh; đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn dạo và thiết chế văn hóa cho người dân... Đặc biệt, quận Hải Châu được định hướng hình thành đô thị nén, khai thác hiệu quả các dịch vụ và cơ sở hạ tầng; tạo ra một trung tâm thành phố có giao thông thuận lợi, thân thiện. Đồng thời, xây dựng công trình ngầm nhằm bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất khu vực trung tâm thành phố, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng. Khu vực trung tâm thành phố được xác định mục đích sử dụng đất đa năng với đặc trưng phần lớn là đất đơn vị ở kết hợp thương mại dịch vụ…

Quận Hải Châu sẽ là điểm nhấn cho đô thị Đà Nẵng với quảng trường trung tâm gắn với di tích Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố.... Bên cạnh đó, cũng sẽ hình thành một bảo tàng sống với những địa điểm đặc trưng như: Đình làng Hải Châu, chợ truyền thống…, kết nối với quảng trường trung tâm, công viên, nhà thờ, nhà hát… “Theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đình làng Hải Châu là trái tim của bảo tàng sống của thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, quận đang phối hợp các sở, ban, ngành thành phố để lập các quy hoạch phân khu trên địa bàn quận và khu vực bảo tàng sống này”, Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh cho biết thêm.

HOÀNG HIỆP

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/phat-trien-quan-hai-chau-tro-thanh-do-thi-hien-dai-3912808/

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, nhiều đơn vị ở Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh cho công nhân, viên chức lao động tại các khu công nghiệp. Trong đó, tập trung chăm sóc sức khỏe cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn là bệnh nhân hậu Covid-19.

Phát hiện bản thân có nhiều triệu chứng hậu Covid-19 song do không có điều kiện, chị Hiền và nhiều công nhân khác vẫn chưa thể đi khám, kiểm tra bệnh. Dịp này, nhờ có chương trình tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí do các cấp công đoàn phối hợp tổ chức, chị Hiền và hơn 2.000 công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh và An Đồn đã được các bác sỹ chẩn đoán, tư vấn và kê đơn thuốc để điều trị dứt điểm các triệu chứng hậu Covid-19.

Chị PHAN THỊ THU HIỀN - Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng: “Được đi khám bệnh như thế này, tôi cảm thấy công đoàn quan tâm đến sức khỏe của người lao động và giúp người lao động tái tạo lại sức lao động có thể làm việc tốt hơn”.

Đa số những bệnh nhân được khám trong dịp này thường mắc bệnh lý về hô hấp, cơ xương khớp và thoát vị đĩa đệm… Do đó, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng đã điều động hơn 50 y, bác sỹ trẻ cùng nhiều các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ hiện đại như xe chụp X-quang, máy siêu âm, bán tư vấn, khám bệnh và quầy cấp phát thuốc với số lượng lớn để chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân hậu Covid-19.

Tiến sỹ, bác sỹ ĐẶNG ANH ĐÀO - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ TP. Đà Nẵng: “Chúng tôi muốn hướng đến đối tượng là công nhân để khám, tầm soát sức khỏe cho những đối tượng này, đặc biệt là giai đoạn hậu Covid-19. Làm thế nào để người công nhân có đủ sức khỏe, tâm lý ổn định trong giai đoạn hậu Covid để có thể chung tay cùng với thành phố, đất nước có thể tăng gia sản xuất để phục vụ cho thành phố.”

Anh NGUYỄN BÁ DUÂN - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng: "Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục có những hoạt động phối hợp để thường xuyên chăm lo hơn nữa đến thanh niên, công nhân bằng các chương trình trao quà, cấp phát thuốc miễn phí ở các doanh nghiệp, xí nghiệp, các đơn vị thuộc khu công nghệ cao và tập trung tuyên truyền để có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn cho thanh niên công nhân."

Chương trình là cơ hội để tuổi trẻ khẳng định vai trò, trách nhiệm tiên phong bằng những việc làm thiết thực; phát huy vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên công nhân; qua đó tạo điều kiện để lực lượng công nhân trẻ đảm bảo sức khỏe, có động lực tích cực lao động, sản xuất, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện : Hoàng Yến - Lê Quang

Theo: https://www.quochoitv.vn/da-nang-kham-chua-benh-mien-phi-cho-nguoi-lao-dong-kho-khan

Từ công tác dân vận khéo, tạo được sự đồng thuận, chung tay của toàn dân, ngày càng có nhiều phong trào tại cơ sở được triển khai đạt kết quả tốt. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 2 (thứ 5, phải sang) trao quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư. Ảnh: Cổng thông tin phường
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 2 (thứ 5, phải sang) trao quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư. Ảnh: Cổng thông tin phường

Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu Phạm Thị Hồng Hạnh cho biết, trong những năm qua, công tác dân vận của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 5/5 phường đều xây dựng kế hoạch và lồng ghép tuyên truyền triển khai thực hiện tại 131 khu dân cư (KDC) toàn quận. Việc đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố (TDP) văn hóa, phường văn minh đô thị trong các năm đã được thực hiện, 100% các KDC, hộ gia đình đăng ký.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, các ban công tác Mặt trận KDC đã vận động nhân dân thực hiện các nội dung cuộc vận động; cải tạo và sơn, sửa điều chỉnh các cổng chào KDC, thùng rác hộ gia đình; ra quân ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh khu phố; duy trì và phát huy các mô hình có hiệu quả trên địa bàn KDC thời gian qua.

“Thông qua các mô hình cụ thể, việc làm thiết thực như mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị”, mô hình “TDP không rác”, mô hình “KDC thân thiện với môi trường”, “TDP không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, mô hình “KDC bảo đảm 3 tiêu chí: an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm (ANTT, ATGT, PCCC, VSATTP)”, “KDC nói không với túi ni-lông và rác thải nhựa dùng một lần”, mô hình “Camera an ninh”, mô hình “CLB 3 triệu, 5 triệu”… đã góp phần cùng với chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương”, bà Hạnh nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Minh Phạm Thị Như Hồng, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai đến các KDC, với các chuyên đề về ANTT, ATGT, PCCC, VSATTP. Các đơn vị chức năng ra quân thu giữ các thiết bị và đình chỉ hoạt động đối với các dịch vụ game bắn cá theo chỉ đạo của thành phố; tổ chức thực hiện việc ký cam kết xây dựng TDP, cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT. Đến nay, có 100% TDP, trường học trên địa bàn phường đã thực hiện. Cùng với đó, công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng chống tội phạm theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của UBND thành phố tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2022, phường đã tổ chức 185 cuộc tuần tra với 387 lượt cán bộ chiến sĩ và 1.460 lượt các lực lượng khách tham gia, nhắc nhở 8 trường hợp mở loa công suất lớn tại các KDC, hòa giải 2 vụ mâu thuẫn gia đình, giải tán 6 nhóm thanh niên tập trung ăn nhậu không chấp hành khuyến cáo tập trung đông người trong thời điểm Covid-19 phức tạp...

Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Võ Thành Trung cho biết, để Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, có sức lan tỏa rộng rãi, Quận ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư và Chỉ thị 18-CT/U ngày 13-3-2017 của Ban thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến 13 phường. Các mô hình như “Mỗi tổ chức cá nhân, gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”; Cuộc vận động “3 hơn”; mô hình “3 phòng”… tại các KDC đã tạo nên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Phường Hải Châu 1 có các mô hình hay: “Người dân Hải Châu thân thiện, vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp”; “Phân loại rác thải tại nguồn”; “Nuôi heo đất”; “Đốt vàng mã trong thùng, không rải gạo muối ra đường”; “3 phòng”; “KDC thân thiện với môi trường”; “KDC kiểu mẫu về văn hóa, văn minh đô thị” đã tập hợp được đông đảo nhân dân tích cực tham gia. Phường Hải Châu 2 có Cuộc vận động “3 hơn” (sạch đẹp hơn; an toàn hơn; văn minh, lịch sự hơn) được triển khai theo mô hình 6T “Tự trọng - Thành thạo - Thiết thực”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Châu 2 Phan Dư Bình cho biết, trước đây, mô hình “6T” chỉ giới hạn triển khai trong cán bộ, công chức, người lao động của phường. Từ năm 2022, mô hình được nhân rộng ra toàn hệ thống chính trị từ phường đến dưới cơ sở, toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân phường để thực hiện, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về các KDC. Cùng với đó, Đảng ủy phường lãnh đạo Mặt trận phường đến các KDC vận động nhân dân thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn, cách sử dụng bình chữa cháy tại nhà…

“Vừa qua, Mặt trận phường phối hợp UBND và Công an phường tổ chức đoàn giám sát triển khai trang bị bình chữa cháy tại nhà cho các hộ dân trên địa bàn phường. Theo đó, đã thành lập 9 tổ kiểm tra, giám sát tại 9 KDC về chất lượng, hoạt động của các bình chữa cháy; đồng thời kiểm tra các họng nước tại các trụ nước chữa cháy, đã được người dân tích cực hưởng ứng”, ông Bình cho hay.

Một điểm sáng trong công tác dân vận khéo ở phường Hải Châu 2 là việc Đảng ủy phường thành lập 4 tổ công tác đặc biệt dịp trước Tết Nguyên đán 2022 do các đảng ủy viên làm tổ trưởng, đã đi vận động các hộ dân liên quan dự án sân vận động Chi Lăng bàn giao mặt bằng cho Cục Thi hành án thành phố. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, lựa thời điểm thích hợp nhất để đến từng hộ vận động, kết quả 73/74 hộ đã chấp thuận bàn giao.

MINH SƠN

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/hieu-qua-tu-nhung-phong-trao-tai-co-so-3912741/

ĐNO - Ngày 14-5, tại khu di tích Nghĩa trủng Phước Ninh, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Dương (quận Hải Châu) phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động: ngày hội thu đổi rác tài nguyên, ngày hội hàng Việt (12 gian hàng), ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, hội thi văn nghệ và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (8 đội thi).

Tiết mục múa
Tiết mục múa "Tháng 5 sen nở" do các cô giáo Trường Mầm non Ngọc Lan biểu diễn tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022) và gắn với việc thi đua "Nam Dương, con người tốt, hành động đẹp".

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Dương trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ nghèo và hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 2 hộ nghèo khác với tổng số tiền 60 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ vì người nghèo của phường; đại diện chùa Pháp Lâm trao 50 suất quà hỗ trợ cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Cũng trong 2 ngày 14 và 15-5, Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạch Thang (quận Hải Châu) tổ chức chương trình phiên chợ hàng Việt với 13 gian hàng; chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng “Tiếng hát dâng người”; thi thuyết trình về cuộc vận động “3 hơn”; trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà, hỗ trợ địa chỉ nhân đạo, phương tiện sinh kế cho người hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Ngày 14-5, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) tổ chức biểu diễn văn nghệ kỷ niệm sinh nhật Bác và chương trình “Sẻ chia và lan tỏa”. Tại chương trình, phường phát động phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2022 và trao hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ nghèo, cận nghèo, hộ phụ nữ nghèo có tổng trị giá 21 triệu đồng; trao hỗ trợ cho 3 người là con của hội viên phụ nữ khó khăn theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”; hỗ trợ nhân đạo cho 3 người với tổng số tiền 7 triệu đồng...

Cùng ngày, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải Tây cùng đại diện các đoàn thể, cấp ủy khu dân cư phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Bảo tàng Quân khu V. Chi bộ khu dân cư Tân An (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) tổ chức hành quân về nguồn tại thôn Phú Túc (xã Hoà Phú, huyện Hòa Vang) và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh đồng bào Cơtu với trị giá 30 triệu đồng...

HOÀNG HIỆP

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/nhieu-hoat-dong-y-nghia-ky-niem-sinh-nhat-bac-ho-3912654/

Là địa bàn trọng điểm về du lịch, quận Sơn Trà cùng Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà luôn tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu xây dựng quận “xanh- sạch - đẹp”.

Công nhân Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà  thu dọn rác tại các bãi đất trống. Ảnh: M.QUẾ
Công nhân Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà thu dọn rác tại các bãi đất trống. Ảnh: M.QUẾ

Khi các hoạt động du lịch sôi động trở lại, chị Đặng Thị Điệp (SN 1980), công nhân Đội 1, Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà tranh thủ đi làm sớm hơn nửa tiếng để kịp thu gom rác. Chị Điệp cho biết, chị phụ trách thu gom rác và quét dọn tại tuyến đường Trần Bạch Đằng (phường An Hải Đông) -  một trong các tuyến đường chính tập trung đông du khách. Vì vậy, yêu cầu về việc giữ cảnh quan đường phố sạch đẹp là quan trọng.

“Bắt đầu thu gom rác bằng xe thô sơ từ 3 giờ rưỡi mỗi ngày, tôi quét dọn đường phố cả sáng lẫn chiều vì lượng rác tăng lên 2-3 lần từ khi các hoạt động du lịch, dịch vụ trở lại. Tuy công việc tăng lên, phải đi sớm, về muộn nhưng nhìn thấy đường phố sạch, đẹp, đặc biệt là du khách đã trở lại khiến tôi cũng phấn khởi”, chị Điệp cho hay.

Tương tự chị Điệp, các công nhân khác của Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà đều tăng giờ làm để phục vụ công tác thu gom rác, vệ sinh đường phố khi hoạt động dịch vụ sôi động trở lại; đồng thời thường xuyên vận động người dân đổ rác đúng thời gian và nơi quy định để tiện cho công nhân thu gom rác.

Ông Nguyễn Phước Nhiên, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà chia sẻ, trung bình các tháng trước, lượng rác trên địa bàn quận mà xí nghiệp thu gom khoảng 150 tấn/ngày nhưng từ tháng 4 đến nay, lượng rác tăng lên khoảng 175 tấn/ngày. Riêng dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, lượng rác tăng lên 200 tấn/ngày. Vì vậy, các xe thu gom rác bắt đầu làm việc sớm hơn 30-60 phút, thay vì 6 giờ sáng thì đã bắt đầu làm từ khoảng 5 giờ để tránh thời gian người dân đi làm. Bên cạnh đó, 7 xe cơ giới để thu gom rác cũng tăng công suất từ 3 lên 4 chuyến để thu gom rác lên bãi rác Khánh Sơn.

Từ tháng 3 đến nay, ngoài việc lắp đặt mới 65 thùng rác loại 240 lít và thùng rác loại 660 lít để tạo cảnh quan sạch, đẹp, xí nghiệp cũng tiến hành thu gom rác thải cồng kềnh của người dân định kỳ vào chiều thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, nếu lượng rác nhiều thì xí nghiệp bố trí thêm 1 buổi chiều trong tuần để dọn sạch rác. Để bảo đảm các tuyến đường xanh - sạch - đẹp vào dịp lễ hội, xí nghiệp phân công công nhân trực trên đường phố hầu hết thời gian. Bên cạnh đó, xí nghiệp luôn dự phòng lực lượng để hỗ trợ thêm cho các công nhân phụ trách khi có việc gấp, có phương án thay xe nâng, xe ba-gác kịp thời khi phương tiện hư hỏng đột xuất...

Trong khi đó, quận Sơn Trà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về vệ sinh môi trường của doanh nghiệp và người dân từ đầu tháng 3. Định kỳ hằng tháng, các phường đều huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh 1-2 lần. Ngoài các đợt ra quân tập trung, các phường chỉ đạo tổ dân phố vận động nhân dân tổng dọn vệ sinh trước và xung quanh nhà, đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, chấn chỉnh tình trạng đặt thùng rác dưới lòng, lề đường; yêu cầu chủ các công trình đang thi công xây dựng thực hiện rào chắn, vệ sinh môi trường xung quanh, có giải pháp thu gom rác và xử lý bụi hiệu quả. Quận cũng phối hợp với Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà làm tốt công tác giữ gìn đường phố xanh - sạch - đẹp, tổng dọn rác thải tại các lô đất trống trên các phường Thọ Quang, Mân Thái, Phước Mỹ…

Ông Đoàn Văn Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà cho biết, đường phố sạch đẹp là yếu tố quan trọng để tạo ấn tượng tốt với du khách. Chính vì vậy, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh vỉa hè, lô đất trống dọc các tuyến đường chính phục vụ du lịch như: Hồ Nghinh, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền… UBND các phường yêu cầu cơ sở kinh doanh dọc các tuyến đường lớn bố trí vị trí đặt thùng rác bên trong cơ sở hoặc đặt sát mép vỉa hè phía trong, không đặt ở khu vực vỉa hè sát lòng đường hoặc dưới lòng đường, thùng rác phải có nắp đậy, không nứt bể.

MAI QUẾ

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/sach-ngo-dep-pho-don-du-khach-3912584/

 

 

Ngày 11-5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn chỉ đạo UBND huyện Hòa Vang xây dựng bộ tiêu chí cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ thực hiện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn theo kế hoạch chung của Chính phủ; đồng thời phù hợp định hướng phát triển huyện Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025 theo Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, huyện cần đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư riêng đối với những xã được định hướng trở thành phường và những xã tiếp tục phát triển theo hướng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Sở Xây dựng có văn bản, ý kiến và hướng dẫn huyện Hòa Vang lập đề án quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị.

Các đơn vị cần tập trung tuyên truyền cơ chế, chính sách, nghị quyết được Thành ủy, HĐND ban hành trong việc xây dựng các mô hình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và hưởng từ các chính sách, chủ trương. Đối với việc hình thành 2 vùng nông nghiệp công nghệ cao tại các xã Hòa Khương, Hòa Phong và Hòa Phú, UBND huyện Hòa Vang cần triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nông nghiệp; sớm triển khai, hình thành 2 hợp tác xã điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp, thích hợp với các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao, từ đó nhân rộng ra các hợp tác xã khác trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Hòa Vang có 3 xã (Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong) đạt 19/19 tiêu chí đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tổng huy động nguồn lực đầu tư thực hiện nông thôn mới năm 2021 là hơn 1.167 tỷ đồng.

Nguồn vốn bố trí thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2022 là 306,064 tỷ đồng, UBND huyện Hòa Vang đã phân bổ 100% cho các danh mục công trình đầu tư năm 2022. Trong năm 2022, Ban chỉ đạo tiếp tục xây dựng, ban hành và triển khai các Bộ tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu đạt 1 đến 2 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023; đạt 2 đến 3 xã nông thôn mới nâng cao, 1 đến 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024…

Tham mưu UBND thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong quý 3-2022. UBND huyện Hòa Vang thực hiện rà soát thực trạng 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới được Trung ương ban hành, tập trung đánh giá kết quả, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể; nhân rộng mô hình “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới” theo hướng chất lượng, hiệu quả; vận động nhân dân cải tạo, chỉnh trang vườn nhà, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp…

VĂN HOÀNG

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/hoa-vang-xay-dung-bo-tieu-chi-nong-thon-moi-phan-dau-tro-thanh-thi-xa-vao-nam-2025-3912503/