Tập sách “Địa dư đồ khảo,” xuất bản dưới triều vua Quang Tự nhà Thanh (1875-1908) có kèm 20 bản đồ ghi rõ Hải Nam là biên giới của Trung Quốc.

Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã là một chuyên gia về Hoàng Sa và Trường Sa với nhiều nghiên cứu khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Hàng loạt tài liệu, thư tịch, sắc phong, châu bản... từ thế kỷ 18 đến thời vua Bảo Đại, được công bố trong cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa, đều chứng minh sự cai quản liên tục về mặt nhà nước của Việt Nam ở quần đảo này.

Trong tấm bản đồ của Trung Quốc xuất bản năm 1904, cực nam của nước này được ghi rõ là đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa, Trường Sa. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho hay, bản đồ "có yếu tố mới về mặt pháp lý".

Trong bản đồ cổ do chính người Trung Quốc vẽ từ năm 1909 trở về trước, cực nam nước này là đảo Hải Nam. Trong khi, các bản đồ hàng hải châu Âu đều thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.