3nhiemvutrongtam Van hoa van minh doNăm 2016, đi liền với triển khai đồng bộ các giải pháp, nhân rộng mô hình hiệu quả, quận Hải Châu tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao tính chủ động, sự tự giác trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của quận trung tâm thành phố.

Kế hoạch số 168/KH-SVHTTDL, Ngày 07 tháng 03 năm 2016 - Kế hoạch Tổ chức triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016"

Báo cáo số 256/BC-SVHTTDL, ngày 25/3/2016 về Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016"

vhvmdtNhà thơ Bùi Công Minh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, để có một phút đạp phanh dừng xe nhường đường cho người đi bộ qua đường, người lái ô-tô ở các nước phương Tây phải có bề dày 100 năm văn hóa, không chỉ của từng cá nhân mà là của cả một cộng đồng. Để xây dựng văn hóa, văn minh đô thị Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020 và xa hơn nữa đạt kết quả như mong đợi, Đà Nẵng rất cần con người biết làm hơn là những con người chỉ biết nói, thậm chí là những con người làm nhiều hơn nói.