Thư viện khoa học Tổng hợp Đà nẵng giới thiệu đến với bạn đọc Thư mục Địa chí Quảng Nam – Đà Nẵng: Tập hợp các tài liệu, bài viết về Quảng Nam – Đà Nẵng và đƣợc phân chia thành 9 môn ngành tri thức. Để thuận tiện cho việc tra tìm thông tin, thư mục sắp xếp các tài liệu, công trình và bài viết theo trật tự chữ cái.

Mời bạn đọc xem tại đây